Tehno - Nauka

Naučnici pronašli “bezbednosni sistem” u ljudskom mozgu

Naučnici sa Univerziteta u Torontu pronašli su u ljudskom mozgu sistem bezbednosti koji ljude štiti od trauma.

Kanadski naučnici su saznali da u periodima tzv. brzog sna, kada ljudi sanjaju, u mozgu se pokreće složeni mehanizam za koji „odgovaraju“ dva hemijska jedinjenja. Taj mehanizam paralizuje jedan niz kičmenih mišića. Zahvaljujući njemu čovek ne može povrediti sebe i ljude oko sebe dok se nalazi u svetu snova.


© Flickr.com/TheAlieness GiselaGiardino²³/сс-by-sa 3.0

Naučnici pretpostavljaju da će njihovo otkriće omogućiti da se izrade efikasnije metode lečenja različitih poremećaja sna.

One thought on “Naučnici pronašli “bezbednosni sistem” u ljudskom mozgu

Leave a Reply