Tehno - Nauka

Naučnici su simulirali sudar Zemlje sa crnom rupom

Odmah nakon Velikog Praska formirala se tzv iskonska crna rupa – po svemirskim standardima, objekat male mase. Ove crne rupe se smatraju jednim od kandidata za tamne materije -misteriozne supstance, koje se manifestuju samo preko gravitacije, ali njihova priroda ostaje nepoznata. The Astrophysical Journal je objavio članak fizičara koji su stimulirovali sudar primarne crnu rupe veličine dva puta veće od protona sa Zemljom. Rezultati su pokazali da sudar sa rupom dovovi do relativno malog zemljotresa magnitude 4.

“Mi predvideli dve jedinstvene pojave pri takvom zemljotresu – naime, dolazak seizmičkih talasa gotovo istovremeno na svim tačkama zemljine površine specifičnog oblika u Sferoidnoj sferi” – govori se u članaku. Međutim, verovatnoća takvog događaja je izuzetno nizka, može se desiti samo jednom u 10 miliona godina. Sudar veće veličine sa crnom rupom, koja može ugroziti Zemlju, srećom, je još manje verovatna.

Leave a Reply