Tehno - Nauka

Naučnici vide budućnost energetike u kosmičkim solarnim centralama

Budućnost energetike je u orbitalnim kosmičkim solarnim centralama, smatra ruski profesor Vitalij Meljnikov. Pretpostavlja se da će solarna baterija u orbiti prenositi signal sa svoje antene na zemaljsku. Sada se oko 60% energije proizvodi prilikom sagorevanja nafte i gasa. Sa ovim gorivom centralne zagađuju životnu sredinu, a njegovi izvori su limitirani, tako da će kosmički analozi rešiti ekološki problem.

U poređenju sa nuklearnim one se odlikuju jednostavnošću, ne prete katastrofalnim posledicama prilikom havarija i ne zahtevaju utilizaciju posle završetka eksploatacije, podvukao je Meljnikov. Po njegovim rečima, osim Rusije planove za stvaranje kosmičkih solarnih centrala razrađuju SAD, EU, Kina i Japan.

Leave a Reply