Tehno - Nauka

Niš grad naprednih tehnologija

Predstavnici novoosnovanog Klastera naprednih tehnologija NiCat održali su sastanak sa predstavnicima gradskog rukovodstva na kome su istakli da je klaster, čija je osnivačka skupština održana sredinom prošlog meseca, Agenciji za privredne registre podneo zahtev za registraciju ovog udruženja, čime počinje nova faza njihovih aktivnosti.

Osnivanje klastera iniciralo je rukovodstvo Grada Niša u startu sprovođenja Projekta za razvoj konkuretnosti i promociju izvoza SECEP, prilikom izbora klastera, tj. industrijskih sektora u okiru kojih će biti pružena podrška projekta. Ideja je bila da se kroz formiranje klastera naprednih tehnologija, koji će okupiti uspešna mala i srednja preduzeća iz oblasti elektronike, mašinstva i informaciono-komunikacionih tehnologija i unaprediti saradnju sa relevantnim fakultetima Univerziteta u Nišu, stvore uslovi za razvoj kompanija, ekonomski razvoj Grada Niša i promociju Grada Niša kao sredine u kojoj uspešno posluje veliki broj kompanija iz ove oblasti.

Grad Niš aktivno je učestvovo u povezivanju i organizovanju kompanija i institucija koje se bave naprednim tehnologijama.

Organizacijom u klaster, lokalnim firmama koje se bave proizvodnjom elektornskih uređaja i opreme, kao i firmama koje se bave informacionih tehnologijama, biće pružena podrška koja se odnosi na njihov poslovni i tehnički razvoj, istraživanje, marketing i zajednički nastup na ciljanim tržištima, unapređenje veština zaposlenih, saradnju sa obrazovnim istitucijama itd.

Njihovo udruživanje i zajednički nastup podržali su Projekat za razvoj konkuretnosti i promociju izvoza SECEP, zajednički projekat Evropske Unije i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije, Grad Niš, kao i Uniiverzitet u Nišu i Regionalna privredna komora Niš.

Vizija osnivanja klastera jeste profilisanje grada Niša kao poželjne lokacije za poslovanje komapanija koje se bave naprednim tehnologijama.

Predsednik Upravnog odbora NiCat-a Slavoljub Vasiljević upoznao je predstavnike gradskog rukovodstva sa planovima ovog udruženja u cilju uključivanja što većeg broja kompanija u rad klastera, kako bi zajednički nastupale na domaćem i stranom tržištu naprednih tehnologija. Član Gradskog veća Boban Mihajlović istakao je da će Grad Niš nastaviti da se aktivno bavi unapređenjem poslovnog okruženja i da pruža podršku daljim aktivnostima i razvoju klastera NiCat.

Leave a Reply