Relax · Tehno - Nauka

Nov naučno-metodološki pristup u istraživanju mumija

Švajcarsko-nemački istraživački tim, rukovođen dr Frankom Rulijem, sa Instituta za anatomiju, Univerziteta u Cirihu ustanovio je novi pristup u istraživanju mumija. Širom sveta po prvi put je moguće magnetnom rezonancom proizvoditi visoko kvalitetne slike netaknutih antičkih mumija bez prethodnog uništavanja vlaženjem suvog tkiva.

Otkriveno je da postoje kontrasti između skeleta i mekih tkiva, pa je tako moguće da se istom metodom proučavaju životni uslovi prošlosti, ali i evolutivni razvoj današnjih bolesti. Novi postupak značajan je i sa etičkog stanovišta jer se za istraživanje sada koristi neinvanzivna tehnika, koja ne oštećuje mumiju. Magnetna rezonanca omogućava detaljni pogled unutar tela, bez upotrebe rentgenskih zraka i zbog toga se smatra boljim dijagnostičkim metodom u situacijama kada je potrebna slika unutrašnjosti mumije.

Prvi put, The Swiss Mummy Project, istraživački tim rukovođen dr Frankom Rulijem, u okviru doktorskih projekata, uspešno je proizveo slike suvih mumija zasnovane na magnetnoj rezonanci, bez prethodnog vlaženja tkiva. Ovakvo snimanje danas je moguće zahvaljujući softveru nove generacije, stvorenom u Siemens odeljenju Medical Solutions.

Standardnim kliničkim MR aparatom Magnetom Avanto, pomoću nove UTE tehnologije (ultra-short-echo/ultra-brzi eho) već su analizirane mumije iz Egipta i Perua. Tako je dokazano da upotreba UTE dozvoljava ispitivanje ekstremno suvih tkiva magnetnom rezonancom, pomoću nove tehnike.

Utvrđeno je da je moguće i snimanje najsitnijih delova tela poput pršljenova kičme, ali i detaljno proučavanje sastava materija koje su korišćene za balsamovanje.

”Ovo je medicinsko dijagnostički proboj u istraživanju mumija”, kaže Frank Ruli i dodaje: ”Sada imamo jednu naprednu, apsolutno neinvanzivnu istraživačku metodu kao rešenje, koje nam omogućava raznolike analize istorijskih, ali i suvih tkiva novijeg datuma. Naročito je važno da je ova MR analiza moguća bez prethodnog rehidriranja. Ovaj metod će u budućnosti moći da se koristi u forenzičarsko-medicinskim i antropološkim ispitivanjima“.

Leave a Reply