Tehno - Nauka

Nova saznanja o mozgu pomoću skenera MRT 9,4 Tesla

Zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji skeniranja, naučnici u istraživačkom centru „Juelich“ ubuduće će moći da proniknu još dublje u tajne ljudskog mozga. U ovom centru je nedavno pušten u rad veliki medicinski instrument, jedini takve vrste u svetu. Ovaj novi sistem omogućava detaljno posmatranje unutrašnjosti lobanje i identifikovanje mesta sa patološkim promenama na tkivu i strukturnih promena na mozgu, sa preciznošću od 100 mikrometara.

Ove mogućnosti pružio je tomograf za magnetnu rezonancu (MRT) sa neverovatnom snagom magnetnog polja od 9,4 tesla jedinica (što je gotovo 200.000 puta jače od magnetnog polja naše planete), a u narednoj fazi kombinovaće se sa pozitronskim emisionim tomografom (PET).

Dva sistema koja čine ovu veliku mašinu nude različite prednosti. Pomoću izuzetno jakog magnetnog polja MRT skenera rezolucija snimaka je značajno poboljšana u odnosu na model jačine 1,5 tesla, koji se obično koristi u bolnicama. S druge strane, PET skener nam omogućava da posmatramo moždanu aktivnost i metaboličke procese u mozgu, što stručnjacima pomaže da dođu do zaključaka o tkivu tumora.

Postoje različite vrste pregleda PET uređajem. Pacijentu se obično ubrizgava veoma mala doza tečnosti sa niskom radioaktivnošću koja se akumulira u ćelijama sa povišenim metabolizmom, a potom se na tim lokacijama oslobađaju pozitroni. Detektori beleže radijaciju koja nastaje kada pozitroni dođu u kontakt sa elektronima, što omogućava identifikaciju ćelija tumora na osnovu njihovog metabolizma.

Istraživači iz centra Juelich žele da otvore nove mogućnosti za dijaknostikovanje i lečenje oboljenja mozga, poput Parkinsonove i Alchajmerove bolesti, čija prevencija i lečenje do sada nisu bili mogući.

Ono što je možda najvažnije, radi se na opštem istraživanju strukure i procesa koji se odvijaju u mozgu. Kompanija Siemens se nada da će saradnja sa istraživačima iz centra Juelich ukazati na nove mogućnosti primene MRT skenera i kombinovanja MRT i PET uređaja.

Leave a Reply