Nikola Tesla
Tehno - Nauka

Nova saznanja o Nikoli Tesli predstavljena na Harvardu

Centar ze evropske studije Univerziteta Harvard i Harvardovo Južnoslovensko društvo organizovali su juče, 11. februara 2015. panel koji je predstavio novo lice čuvenog pronalazača Nikole Tesle.

Tesla je jedan od retkih naučnika koji se posvetio sprečavanju ratova kroz tehnološka dostignuća. Radio je na nekoliko izuma cija je svrha zaustavljanje oružanih sukoba. Tesla se na veoma konkretan načn borio za mir : kroz uređaje za sprečavanje sukoba, energetske štitove i razvoj teleautomatike.

tesla

Događaj je započeo predavanjem Aleksandra Protića, direktora Tesla memorijalnog projekta i Federalnog savetnika Francuske Federacije za UNESCO o doprinosu svetskom miru Nikole Tesle, kao i o njegovom mestu u međunarodnoj baštini. U nastavku je održana panel diskusija na kojoj je predstavljena knjiga Put mira Nikole Tesle u izdanju UNESCO Centra za mir, Teslianum energetskog inovacionog centra i Tesla memorijalnog projekta. Zbornik članaka osvetljava Teslin doprinos svetskom miru, strategijama, filantropiji, održivom razvoju,etičkom preduzetništvu, teme koje su gotovo nimalo poznate u vezi Tesle. Štampano izdanje knjige se ne prodaje, već poklanja izuzetnim pojedincima koji su se posvetili Tesli. Digitalna verzija knjige biće svima besplatno dostupna putem interneta. U knjizi, o Tesli pišu nobelovci, akademici, eksperti Mense, Uneska, Unicefa, čuveni pisci, profesori i studenti iz različitih zemalja…

Gordana Vunjak-Novaković, profesor biomedicine na čuvenom Univerzitetu Kolumbija u Njujorku i dvostruki američki akademik, otvorila je panel govoreći o Teslinoj etici u životu i radu, kao i o poukama koje nam je ostavio. Gi Đoken, direktor UNESCO centra za mir, govorio je o tome šta lideri mogu da nauče od Tesle. Mirjana Prljević, međunarodni ekspert za strateško pozicioniranje, predsednik Energetskog inovacionog centra Teslianum i izvršni direktor Fondacije za mir i rešavanje kriza, analizirala je premijerno Teslu kao primer sjajnog stratega i naglasila da su izuzetni ljudi ključ dobrih strategija. Srdjan Pavlović, predsednik frankfurtske interkulturne mreže Nikola Tesla posvetio se Teslinoj kreativnosti. Zorica Civrić, viši kustos Muzeja nauke i tehnike u Beogradu, predstavila je komparativnu analizu Tesle i Šekspira kao analogiju dva genija. Rave Mehta, pisac bestseler stripa o Nikoli Tesli razmatrao je savremeni pristup istoriji nauke i način na koji Tesla moze da inspiriše mlađe generacije.

Pored profesora i studenata univerziteta Harvard, događaju u Harvardovom Centru za Evropske studije prisustvovao je i diplomatski kor, naučnici, preduzetnici i umetnici.

Detalji na sajtu Odeljenja za Istoriju Univerziteta Harvard : http://history.fas.harvard.edu/event/ces-exploring-legacy-nikola-tesla-through-unesco-networks

Leave a Reply