Software · Tehno - Nauka

Nova tehnologija u zaštiti dokumenata

Xerox korporacija u saradnji sa istraživačima Palo Alto istraživačkog centra (PARC) po prvi put je predstavila novu tehnologiju koja sistematski koristi enkripciju podataka na određenim delovima dokumenta koji sadrže osetljive informacije.

Novi softver tvrtke Xerox nazvan ´Intelligent Redaction´ automatizuje proces sklanjanja osetljivih informacija u bilo kom dokumentu. Nakon što korisnik odredi koje delove želi da zaštiti, softver brzo i jednostavno blokira te informacije u celom dokumentu. Iste informacije biće automatski zaštićene prilikom prenosa u druge dokumente.

Novi softver automatski analizira sadržaj i po potrebi skriva imena osoba, kompanija, telefonske brojeve, adrese i slične informacije.

´Intelligent Redaction´ može ograničiti informacije koje pojedinac ”vidi” (korištenjem sistema lozinki dokument može različito izgledati različitim korisnicima) i zbog toga je vrlo koristan advokatima, bankama ili državnim institucijama (policija, sudovi) koji upravljaju poverljivim podatcima (JMBG, poreski broj, itd.).

Dosadašnji softveri za redaktovanje dokumenata koristili su enkripciju na celom dokumentu. Xerox je uveo inovaciju kojom se enkripcija vrši samo na specifičnom delu dokumenta. Tehnologija ugrađena u softver također stvara nevidljiv revizorski trag koji se može prizvati u slučaju da dođe do ”curenja” informacija.

Leave a Reply