Tehno - Nauka

Nove tehnologije za identifikaciju osoba

Otkriti kriminalca za 5 sekundi. Takav naizgled neizvodiv zadatak rešili su mladi moskovski naučnici. Diplomci Moskovskog fizičko-tehničkog univerziteta razradili su multibiometrijski sistem raspoznavanja sumnjivih ličnosti. Kompjuterski program analizira videosignal sa kamera praćenja po mnoštvu parametara: crtama i izrazu lica, maniru ponašanja, čak osobenosti držanja. Inovatori tvrde: potencijalni kriminalac se može otkriti u gomili, čak ako se njegove lice ne vidi jasno, ili je čak delimično skriveno.

Sistemi za videoposmatranje koji se sada koriste u mnogome zavise od oka operatera. Kompjuter sa snažnim procesorom je mnogo efikasniji – on može da obrađuje informacije, kao čovek, ali nikada se ne umara i ne odvlači pažnju, kaže Pavel Skribcov, jedan od autora novog programskog kompleksa.

Koristili smo neuromrežne tehnologije. Tačnije to je tehnologija koja vrši proračunavanja prema procesu koji liči na proces ljudskog mozga i koristi veštačke neurone. Sada, pojavom grafičkih procesora, čak na personalnim kompmuterima mogu da se proračunavaju prilično velike veštačke neurnoske mreže. One mogu da rešavaju složene zadatke, koji su, kako se računalo ranije, izvodivi samo živim bićima: životinjama, ljudima. Tačnije to su zadaci raspoznavanja objekata, analize složenih metarskih struktura. Sada se one mogu vršiti pomoću veštačkih neuronskih mreža na personalnim kompjuterima sa grafičkim procesorom.

Ključne tačke za identifikaciju čoveka su uglovi očiju i usta, centar nosa, usana i obrva. Tačnije naš program uzima u ozbir mnogo manje parametra od sličnih stranih proizvoda – jer što je više nepotrebnih informacija, to je veća verovatnoća greške, pojašnjava pavel Skribcov.

Između ostalog, sistem prepoznaje lice ne samo anfas, već i u profilu, čak ako čovek ne izgleda kao na slici u bazi podataka. Veštački intelekt će sam napraviti kompjuterski model lica i modelovati njegove izraze u raznim situacijama. A superprocesor može da analizira stotine i hiljade video snimaka. Uz to program samog sebe obučava i može da se primenjuje u raznim situacijama.

Na današnji dan program je uspešno prošao naučno-istraživačke radove linijom Federalnog namenskog programa osiguranja bezbednosti stanovništva u saobraćaju. Sledeći stadijum je ogledno-konstruktorsko ispitivanje. Mladi pronalazači se nadaju da će intelektualni sistemi raspoznavanja koje su oni stvorili proći ispit i da će njima opremiti železničke stanice i aerodrome. (glas rusije)

Leave a Reply