Tehno - Nauka

Novi fotodiodni senzor iz Ophir-Spirico

Ophir-Spirico, globalni lider u proizvodnji precizne laserske merne opreme, predstavio je PD300-R, novu liniju kružnih fotodiodnih senzora.
Identičan po performansama kao kompanijin popularni RD300 laser detektor, PD300-R ima zaobljenu geometriju za laku montažu i centriranje na kolinearnim optičkim bench sistemima. Ovi senzori su dizajnirani tako da detektuju šitok spektar svetlosti, od 500 pW do 3 W. Svaki uređaj ima ugrađen filtar koji redukuje svetlosni nivo i omogućava merenja do 30 mW.

Leave a Reply