Tehno - Nauka

Novi IBM SyNAPSE čip bi mogao da započne eru ogromnih neuronskih mreža

–      Novi čip sa non-fon Nojmanovom računarskom arhitekturom[1], koja je inspirisana strukturom mozga, ima milion neurona i 265 miliona sinapsi

–      Zasnovan na Samsungovoj procesnoj tehnologiji od 28nm, čip od 5.4 milijarde tranzistora ima integrisanu mrežu od 4096 neurosinaptičkih jezgara, ali troši samo 70mW kada funkcioniše u realnom vremenu

–      Kompletan kognitivni hardverski i softverski ekosistem otvara nove računarske granice za mobilne, klaud i distribuirane senzorske aplikacije

 

Naučnici kompanije IBMpredstavili su prvi neurosinaptički računarski čip koji dostiže rekordnu skalu od milion neurona i 256 miliona sinapsi pogodnih za programiranje. Sa 5,4 milijarde tranzistora, potpuno funkcionalan i u svom prvom obimu proizvodnje, ovaj čip je trenutno jedan od najvećih CMOS čipova ikada napravljenih. On troši zanemarljivih 70mW kada funkcioniše u biološki realnom vremenu – što je manje energije od modernog mikroprocesora. Ovo značajno dostignuće, objavljeno je u Science-u u saradnji sa Cornell Tech univerzitetom i predstavlja značajan korak napred kada je u pitanju uvođenje kognitivnih računara u društvo.

 

„IBM je otvorio novi put na polju kompjutera inspirisanih funkcionisanjem mozga, u pogledu radikalno nove arhitekture, neprevaziđene „snaga/zona/brzina“ efikasnosti, neograničene prilagodljivosti i inovativne tehnike projektovanja. Predviđamo nove generacije sistema informacionih tehnologija – koji dopunjuju današnje fon Nojmanove uređaje – koje pokreću razvojni ekosistemi sistema, softvera i usluga,“ rekao jeDr. Dharmendra S. Modha, saradnik i glavni naučnik kompanije IBM, pri sektoru za računarska dostignuća inspirisana funkcionisanjem mozga u okviru IBM Research odeljenja. „Ovo dostignuće ističe lidersku ulogu kompanije IBMu momentima promena od ključnog značaja u istoriji računarstva putem dugoročnih investicija u organske inovacije.“

 

[1] Fon Nojmanova arhitektura bazira se na opisima matematičara i fizičara Džona fon Nojmana 1945. U pitanju je arhitektura dizajna elektronskog digitalnog kompjutera sa delovima koji se sastoje od procesorske jedinice sa aritmetičkom logičkom jedinicom i procesorskim registrima, kontrolne jedinice sa instrukcionim registrom i programskim brojačem, memorije za skladištenje podataka i instrukcija, eksternog masovnog skladišta i mehanizama za input i output.

Leave a Reply