Tehno - Nauka

Novi korak naučnika ka stvaranju kiborga

Američki naučnici su razradili efikasan metod ugradnje elektronskih senzora u tkivo čovekovog organizma. Novi metod će da omogući «uzgoj» elektronike u ljudskom telu, prenosi Daily Mail.

Takvi senzori mogu da mere električne oscilacije u tkivu, upravljaju dozama lekova i prate efekat preparata za srce koji su propisani za test.

Naučnici su izjavili da je to korak napred koji će u budućnosti omogućiti veštački uzgoj srca. Na današnji dan istraživači su već uzgojili tkivo srca, neurone, mišiće i krvne sudove.

Leave a Reply