Hardware · Tehno - Nauka

Novi tip senzora za digitalne aparate i kamere

CCD SenzorKodak je predstavio novu tehnologiju za proizvodnju senzora za digitalne aparate i kamere. Prednost ove tehnologije u odnosnu na dosadašnju, takodje razvijenu od strane Kodak-a (1976. godine), je u tome što će novi senzori biti 2 do 4 puta osetljiviji na svetlost (1 do dve blende).

Prikaz senzora sa filterimaTo će korisnicima omogućiti da snimaju u slabijim svetlosnim uslovima bez pojave šuma ili zrnastosti, ili pak većim brzinama zatvarača kako bi izbegli zamućene slike prilikom snimanja objekata u pokretu, ili prilikom snimanja iz ruke.

Najveća razlika u odnosu na senzore koji se danas koriste digitalnim aparatima, je u filtriranju, odnosno u šemi filtriranja piksela (foto receptora) na senzoru. Dosadašnja, Bayerova šema filtriranja (naziv dobila po Dr. Bryce E. Bayer -u, Kodakovom inženjeru) je koristila tzv.

RGBG šemu, pri čemu je svaki piksel imao kolor filter i propuštao samo crvenu (R-red), zelenu (G-green) ili plavu (B-blue) boju, pri čemu su zeleni pikseli ujedno bili zaduženi i za prikupljanje svetla, odnosno za kanal osvetljenosti. Samim tim što su pikseli namenjeni za osvetljenost bili filtrirani i propuštali samo zeleni deo spektra, evidentno je da je sama osetljivost senzora na taj način bila umanjena.

Uporedni prikaz stare i nove kolor seme

Ključ nove tehnologije je u suštini nova šema filtriranja i uvodjenje tzv. panhoromatskih piksela u novi senzor, odnosno ne filtriranih piksela koji propuštaju ceo spektar vidljive svetlosti. Oni od zeleno filtriranih piksela preuzimaju ulogu receptora svetla, i na taj način omogućavaju veću osetljivost ovih senzora na svetlo. Postoji nekoliko mogućih šema filtriranja koje se mogu koristiti na ovakvom sistemu, s tim da za razliku od Bayerove šeme koja je imala minimalni ponovljivi šablon od 4 piksela (2×2), nova šema je sastavljena od minimum 16 piksela (4×4).

Moguce kolor seme na novom tipu senzora

Razlika u kvalitetu snimka pri snimanju u zatvorenom prostoru

Prvi primerci ovih senzora se ocekuju vec u prvom kvartalu 2008. godine. Više o ovome možete pročitati kodakovom blogu gde su postavljana pitanja Kodak -ovim inženjerima koji su inovatori ovog novog sistema – John Compton-u i John Hamilton-u.

http://johncompton.1000nerds.kodak.com/

Leave a Reply