Tehno - Nauka

Novo oružje za novi milenijum

Australijski inovator Mike O’Dwyer, izumeo je oružje bez pokretnih delova koje može da ispali neverovatnih milion metaka u minuti

Australijski inovator Mike O’Dwyer već se desetak godina u svojo garaži bavi unapređenjem automatskog oružja prvenstveno povećanjem brzine ispaljivanja metaka, tzv kadence. Veća brzina ispaljivanja metaka znači veću vatrenu moć vojnika ili jednice, pa je stoga ovo njegovo istraživanje zainteresovalo vojne stručnjake Australije, ali i SAD-a.

Sistem ispaljivanja metaka kod novog oružja, koje je još u eksperimentalnoj fazi, ne zasniva se na tradicionalnoj tehnologiji spaljivanja metak po metak, već ispaljivanjem niza zrna jedno iza drugog. Ovim se postiže efekat sličan laseru, tj. “laserski snop olova”(Laser of Lead).

Novo oružje je svojevrsna kombinacija elektronike i mehanike, pa ima manje delova od klasičnog oružja tog tipa i ispaljuje mnogo više metaka jednim pristiskom na okidač. KonceptO’Dwyer-ovog revolucionarnog oružja je zasnovan na elektronskom gun-and-launcher dizajnu sa istovremenim većim brojem zran u cevi oružja. Jedini pokretni delovi ovog oružja su sami metci (zrna). Između ostalog, novim konceptom je predviđeno da oružje može da istovremeno ispaljuje zrana različitog kalibra, pa čak i kombinaciju smrtonsone i nesmrtonosne municije.

O’Dwyer-ova ideja je inicijalno uzimana vrlo skeptično, ali sada ga svi gledaju sa velikom ozbiljnošću, a posebno vojska i policija. Balistikom ovog oružja je predviđeno da meci koji se poslednji ispaljuju, prosto guraju one “ispred sebe”, čime uvaćavaju brzinu, silu koja se predaje cilju a samim tim i vatrenu moć.

U prvo eksperimentu je iz 9-milimetarske cevi ispalio 15 zrna. Kasnije je ukomponovao prototipove sa 3, 9, a zatim i sa 36 cevi koji je “simpatično” nazvao Bertha. Ovo spajanje cevi je izveo da bi sebi i drugima ukazao na buduću vonju svestranost ovog sistema, jer sa 36 cevi i po 15 metaka u svakoj, imamo ukupno 540 zrna. A pošto je eksperimentalna brzina gađanja bila 45.000 metaka u minuti, došli smo do maksimalne kadnece koja iznosi oko 1,62 milina zrna u minuti.

O’Dwyer do sada ima 58 patentiranih izuma, a sada je od vojnih valsti za dalja istraživanja dobio 50 miiona dolara. Ipak, da sve ne bi bilo tako ubojito i nehumano, O’Dwyer već razmišlja o civilnoj primeni ovog novog sistema.

Leave a Reply