Tehno - Nauka

Objavljeni rezultati konkursa za finansiranje naučnih projekata

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije objavilo je konačne rezultate konkursa za finansiranje naučnih projekata za period od 2011. do 2014. godine koji omogućava jačanje naučnog i tehnološkog kapaciteta Srbije kroz povećanje od približno 3.300 istraživača. U saopštenju Ministarstva navodi se da će u narednom periodu umesto 8.300 naučnika, koliko je do sada radilo na projektima, u naredne četiri godine biti podržano 11.615 naučnika.

U skladu sa Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja, oko 30 odsto istraživača biće angažovano na novom programu interdisciplinarnih istraživanja, a pored istraživača iz Srbije, na projektima će učestvovati i 1.024 naučnika iz inostranstva, kao i 297 stipendista resornog ministarstva i 330 spoljnih saradnika.

Ovaj ciklus omogućava i nabavku savremene naučne opreme i infrastrukture u vrednosti od približno 100 miliona evra, koja će biti racionalno iskorišćena za celu naučnu zajednicu Srbije, kao i njenu privredu.

Konkurs za projekte osnovnih istraživanja, tehnološkog razvoja i integralnih i interdisciplinarnih istraživanja za period od 2011. do 2014. godine raspisan je 23. maja 2010. godine, kada su na skupu u Centru “Sava”, kojem je prisustvovalo približno 3.000 naučnika, predstavljeni Akt o izboru, vrednovanju i finansiranju programa za ciklus istraživanja 2011–2014. godine i Program za ciklus istraživanja 2011–2014. godine.

Na konkurs, koji je trajao do 15. jula 2010. godine, prijavilo se 12.315 istraživača sa 878 projekata.

Svi prijavljeni projekti bodovani su prema kriterijumima koji su definisani Aktom, dok su ih pregledali jedan domaći i dva strana recenzenta.

Paralelno sa recenzijom, od početka oktobra do kraja decembra 2010. godine održano je 130 sastanaka matičnih naučnih odbora iz 23 discipline na kojima su bodovane monografije, tehnička rešenja i ostale prijavljene reference istraživača u skladu sa Aktom.

Pored bodovanja referenci, matični naučni odbori su, takođe, bodovali projekte prema kvalitativnim kriterijumima na osnovu čega je svaki projekat dobio najviše 10 od ukupno 110 bodova.

Ministarstvo je pre objavljivanja preliminarne rang-liste svim rukovodiocima projekata dostavilo bodovne opsege istraživača i uputilo im poziv da ukažu na eventualne greške i nepravilnosti.

Od 878 prijavljenih projekata, Ministarstvo će finansirati 780, što čini 89 odsto svih prijavljenih projekata.

Od prihvaćenih projekata 51 odsto čine projekti osnovnih istraživanja (sa 44 odsto svih istraživača), 32 odsto projekti tehnološkog razvoja (sa 28 odsto istraživača), a 14 odsto su projekti integralnih i interdisciplinarnih istraživanja (sa 28 odsto istraživača).

Konkursom je uvedena i nova kategorija projekata kojom rukovode istaknuti mladi istraživači, navodi se u saopštenju i dodaje da će od 25 prijavljenih istaknutih mladih istraživača, čak 24 dobiti podršku resornog ministarstva za svoje projekte.

One thought on “Objavljeni rezultati konkursa za finansiranje naučnih projekata

  1. Mikola

    Još kad bi sve to bilo istina!! Pomenuti Akt uopšte nije poštovan, a da bi to sakrili skinuli su ga sa sajta Ministarstva nauke. Bodovanje u tehnološkom razvoju je vršeno krajnje pristrasno i po nekim tajnim kritetijumima! Da je to tako pokazuje što ne dozvoljavaju uvid u rezultate bodovanja svih istrazivaca! Patenti, tehnička rešenja, sorte, radovi na medjunarodnim skupovima i radovi u vodećim nacionalnim časopisima su samo selektivno priznavani za rezultate onima koji su povlašćeni od odgovornih iz MN. Mnogi su tako oštećeni pošto će primati manje plate nego što zaslužuju, a ne samo oni čiji projekti nisu prošli, koji neće primati ništa, dok su neki koji ne zaslužuju zauzeli njihova mesta! Koliko je bilo pristrasnosti u ocenama istraživača od strane MN pokazuje to što su mnogi projekti koji su dobili veoma loše ocene od recenzenata i matičnog odbora prošli samo zahvaljujući ocenama istraživača koje je radilo MN ne poštujući pomenuti Akt. Sa druge strane nisu prihvaćeni brojni projekti koji su vrlo dobro ocenjeni od recenzenata i matičnog odbora ali su upropašćeni ocenama istraživačkog tima koje je radilo MN.

Leave a Reply