Tehno - Nauka

Objedinjeni istraživački centar u Novom Sadu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Univerzitet u Novom Sadu i OIC organizuju predstavljanje Objedinjenog istraživačkog centra
Objedinjeni istraživački centar (Joint Research Center) igra važnu ulogu u pružanju naučne i tehnološke podrške proširenju i procesu pristupanja Evropskoj uniji. OIC je član Interservisne grupe Proširenje i sarađuje sa Generalnim direktoratom EU za proširenje u okviru pregovora o pristupanju.
Misija OIC-a kao unutrašnjeg servisa Evropske komisije jeste da za potrebe Komisije obezbedi nezavisnu tehničku podršku donošenja politika EU zasnovanu na naučnim podacima.
U tesnoj saradnji sa generalnim direktoratima koji ustanovljavaju politiku EU, OIC se usredsređuje na najvažnije socijalne izazove, stimulišući inovativnost kroz razvoj novih metoda, alata i standarda, prenosi znanje među zemljama članicama i istraživačkim zajednicama i razmenjuje ga sa međunarodnim partnerima.
Konferenciju „OIC podrška proširenju“ u utorak, 9. decembra, zajednički organizuju OIC, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Univerzitet u Novom Sadu u okviru realizacije aktivnosti predviđenih Memorandumom o razumevanju između OIC-a i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i u okviru realizacije OIC programa podrške zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj.
Program je osnovao Generalni direktorat EU za proširenje u cilju finansiranja logističke podrške i troškova održavanja konferencija koje organizuje Komisija u EU ili u zemljama u procesu pristupanja.
Cilj konferencije je da se ključnim akterima iz naučne zajednice, industrije i kreatorima politike procesa proširenja, predstave aktivnosti kojima OIC podržava proces proširenja, a posebno da se predstave posebni primeri aktivnosti koje se odnose na prioritete identifikovane tokom kontakata sa članovima Upravnog odbora OIC-a i nacionalnim kontakt osobama iz zemalja u procesu pristupanja.
Tokom seminara će se govoriti o mogućnostima uspostavljanja i jačanja saradnje istraživača iz Srbije sa laboratorijama OIC u oblastima:
• JRCJobs And Opportunities,
• European Flood Awareness System (EFAS) i
• Bioenergy.
Na seminaru će, uz eminentne naučnike iz OIC-a i Srbije, govoriti prof. dr Viktor Nedović, pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i prof. dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta u Novom Sadu.
Radni jezik skupa je engleski.

Leave a Reply