Tehno - Nauka

Održan sastanak “Nauka i tehnologija: prioriteti, planovi i mogućnosti u 2009. godini”

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić izjavio je danas da je to ministarstvo od jula ove godine izjednačilo plate istraživača na fakultetima i institutima, pojačalo međunarodnu saradnju i nadoknadilo kašnjenje u tehnološkim i inovacionim projektima.

Foto: Tanjug

Đelić je na konsultativnom sastanku pod nazivom “Nauka i tehnologija: prioriteti, planovi i mogućnosti u 2009. godini” u beogradskom hotelu “Zira”, rekao da je Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj povećalo cenu istraživačkog meseca, nadoknadilo zatečena kašnjenja u isplati zarada i obezbedilo redovnu isplatu materijalnih troškova.

On je najavio da će pomenuto povećanje biti održano i u sledećoj godini i da će pratiti rast primanja u prosveti i dodao da je Ministarstvo pokrenulo pregovore za učlanjenje Srbije u Evropski centar za nuklearna istraživanja (CERN).

Priključili smo se Evropskom partnerstvu za superkompjuting, programu FP7 “Euratom” i pokrenuli bilateralnu saradnju sa Španijom i Portugalijom, naveo je potpredsednik Vlade.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo je potpisalo ugovore i obavilo plaćanja za 472 odobrena projekta tehnološkog razvoja, odobrilo 96 inovacionih projekata za pravna i 34 projekta za fizička lica.

Đelić je ukazao na to da je Ministarstvo ogranizovalo i takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju s nagradnim fondom od osam miliona dinara i da su dodeljene stipendije za 110 studenata doktorskih studija u iznosu od po 32.000 dinara mesečno.

On je rekao da će to ministarstvo, u saradnji s naučnom i stručnom javnošću, započeti rad na pravljenju liste naučno-tehnoloških prioriteta u 2009, u naredne tri do četiri i narednih 10 godina, kojih se čvrsto mora držati.

Potpredsednik Vlade je rekao da ne može biti potpuno zadovoljan budžetom za nauku i tehnologiju u 2009. godinu u iznosu od 106 miliona evra, ali da je u poslednjih sedam godina taj iznos rastao i da će u 2009. biti nastavljen rast budžeta u realnom iznosu, uz napomenu da je 2001. iznosio 27 miliona evra.

Projekat nuklearne dekomisije VIND neće se više finansirati iz sredstava namenjenih nauci, već kroz državnu garanciju od 25 miliona evra, objasnio je Đelić i dodao da su za taj projekat obezbeđene donacije od kojih je najveća EU u iznosu od 6,2 miliona dolara.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo će u 2009. godini izdvajati 50,2 odsto budžeta za osnovna istraživanja i približno 39,2 odsto za tehnološki razvoj, što je više nego u ovoj godini.

On je najavio da će u sledećoj godini biti pojačana finansijska disciplina i da će se striktnije pratiti namensko trošenje para, uz napomenu da je pokrenuta procedura za međunarodno finansiranje kapitalnih projekata.

Ministarstvo je pokrenulo proceduru s Evropskom investicionom bankom, Svetskom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj pošto se u 2009. može očekivati svega oko 100 miliona dinara za nauku i tehnološki razvoj, s obzirom na to da je ukupan budžet NIP-a 12 milijardi dinara, od kojih će polovina biti utrošena na Koridor 10, objasnio je Đelić.

On je rekao da su sledeće godine planirane mnoge aktivnosti i projekti, među kojima su potpisivanje sporazuma o tehnološkoj saradnji s Kinom, usvajanje zakona o naučno-istraživačkoj delatnosti, zakona o inovacionoj delatnosti i zakona o SANU, kao i nastavak projekta izgradnje stanova za naučnike.

Predsednik Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj Gradimir Milovanović predstavio je Nacrt strategije nauke i tehnološkog razvoja Srbije, a direktor Zavoda za zaštitu intelektualne svojine Branka Totić predstavila je patent kao svojinu značajnu za razvoj Srbije.

Leave a Reply