Relax · Tehno - Nauka

Opasni medicinski uređaji

Američki istraživači dokazali su da je moguće udaljeno isključiti određene medicinske uređaje za nadzor rada srčanog mišića. Više hiljada ljudi širom sveta ima ugrađen medicinski instrument naziva Impalntabilni srčani defibrilator koji omogućava pravilan rad srca.

Funkcija mu je da ubrza rad srca u slučajevima presporog rada, a kod prebrzog kucanja, srce se usporava upotrebom električnog šoka. Prema istraživanju Medical Device Security Centera, upotrebom radio interfejsa koji je namijenjen za reprogramiranje uređaja od strane lekara, presretanjem komunikacije može se direktno uticati na način njegovog rada.

Kako informacije koje se prenose putem bežičnog interfejsa nisu kriptovane, osoba sa ugrađenim defibrilatorom na ovaj način može biti izložena velikom riziku od direktnog napada.

Iako je verovatnoća za ovakvu vrstu napada zanemarivo mala, proizvođači su najavili da će se uskoro pojaviti nove verzije uređaja sa boljom zaštitom koja podrazumeva upotrebu enkripcije i zvučnih signala u slučaju neovlašćenog pristupa.

Leave a Reply