Tehno - Nauka

ORKA izdaje elektronske vozne karata

Železnice Srbije su uvele novi elektronski sistem za izdavanje železničkih karata i rezervaciju mesta. Sistem je nazvan ORKA (Onlajn Rezervacija i prodaja karata) i on je sada u eksperimentalnoj primeni u beogradskoj železničkoj stanici.

Centralni serveri se nalaze u poslovnoj zgradi „Železnice Srbije“a optičkim linkom povezane su radne stanice na železničkoj stanici u Beogradu. Sredinom godine primene projekta ORKA širiće se po čitavoj teritoriji Srbije. Sistem omogućava da se na svih devet šaltera u železničkoj stanici Beograd vozne karte umesto ručno, popunjavaju elektronskim putem i štampaju na štampaču.

Na realizaciji projekta ORKA radili su stručnjaci iz Sektora za informacione sisteme i Sektora za prevoz putnika Železnica Srbije.

Leave a Reply