emc-serbia
Tehno - Nauka

Otvaranje EMC laboratorije u junu

U Beogradu će početkom juna biti otvorena nova laboratorija za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) električnih uređaja. Opseg ispitivanja je osmišljen tako da pokrije 95% aktuelnih potreba industrije u Srbiji i regionu.

Laboratorija će pružati usluge ispitivanja proizvoda po aktuelnim evropskim i drugim međunarodnim standardima, klijentima u zemlji, regionu i inostranstvu. Za kompanije članice klastera predviđene su dodatne pogodnosti.

emc-serbia

Projekat EMC Serbia se finansira iz IPA fondova Evropske unije. Pored ICT Net-a, partneri na ovom projektu su Institut „Mihajlo Pupin“Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu i Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva „Beograd“.

Kompanije iz Srbije i regiona mogu da rezervišu termine za EMC ispitivanja proizvoda po povoljnim cenama koje će važiti samo u promotivnom periodu do 31.05.2013. godine.

Zainteresovane kompanije se mogu prijaviti na sledeću e-mail adresu: [email protected]

One thought on “Otvaranje EMC laboratorije u junu

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Lepo je sto ste nas obavestili da ICT Network i partneri (Institut „Mihajlo Pupin“, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu i Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva „Beograd“) otvaraju EMC laboratoriju u junu.

  Koristim i ovu priliku da ponovo iznesem misljena i postavim pitanja od pre nesto vise od godinu dana.

  “Stari”, vazeci Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (http://www.rts.rs/upload/storyBoxFileData/2012/06/25/2322372/Pravilnik%20o%20elelktromagnetskoj%20kompatibilnosti.pdf) donelo je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (sada Ministarstvo finansija i privrede) na osnovu Zakona o tehnickim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglasenosti (“Sluzbeni glasnik RS”, broj 36/09).

  Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, broj 44/10), na predlog Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL), Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva (sada Ministarstvo spoljne i unutrasnje trgovine i telekomunikacija – MSUTT) trebalo je da donose nov Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti za elektronsku komunikacionu mrežu, pripadajuća sredstva, elektronsku komunikacionu opremu i terminalnu opremu.

  RATEL-ov predlog novog Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti za elektronsku komunikacionu mrežu, pripadajuća sredstva, elektronsku komunikacionu opremu i terminalnu opremu dat je u sledecem dokumentu: http://www.ratel.rs/upload/documents/Regulativa/Pravilnici/Pravilnici_koje_donosi_MTID/RATEL-ov%20predlog%20Pravilnika%20o%20EMC.pdf.

  Valja ponovo postaviti barem sledeca pitanja:

  – kada ce nadlezno Ministarstvo sprovesti javne konsultacije u postupku donosenja novog Pravilnika?

  – da li ce danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestati da vazi stari Pravilnik?

  – zasto se pojam “elektromagnetska smetnja” iz Pravilnika sustinski razlikuje od pojma “stetna smetnja” iz Zakona o elektronskim komunikacijama (clan 4. tacka 54)?

  – da li je predlog domaceg Pravilnika uskladjen sa predlogom (od 21.11.2011) Direktive Evropskog parlamenta i Saveta o harmonizovanju propisa drzava clanica koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0765:FIN:en:PDF)?

  – zasto se u predlogu domaceg Pravilnika upotrebljava izraz “elektromagnetska smetnja” umesto izraza “elektromagnetski poremecaj”, kao u odgovarajucoj (vazecoj) evropskoj direktivi 2004/108/EC od 15. decembra 2004 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:390:0024:0037:en:PDF)? “Elektromagnetna smetnja” (http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=161-01-06) i “elektromagnetni poremecaj” (http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=161-01-05) nisu izrazi (pojmovi) istog znacenja.

  Na kraju valja napomenuti da je ispitivanje EMC je neposredno povezano sa ispitivanjem RiTT opreme (videti Obaveštenje MSUTT-a o primeni Pravilnika o RiTT opremi od 31. maja 2012. godine: http://mtt.gov.rs/obavestenje-o-primeni-pravilnika-ritt/?lang=lat).

  P. S. – Istim ili licnim poslom vec se baveRATEL (videti RiTT oprema: http://www.ratel.rs/regulativa/ritt_oprema/o_ritt_opremi.576.html) i Sertifikaciono telo RTS Razvoj i sertifikacija (http://www.rts.rs/page/rts/sr/javniservis/news/391/Sertifikacino+telo+RTS.html) i druga tela.

Leave a Reply