Događaji · Tehno - Nauka

Otvaranje izložbe “CERN u Srbiji”

Zajedno sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Žarkom Obradovićem, izložbu „CERN u Srbiji“ svečano otvara generalni direktor CERN-a Rolf Diter Hojer, koji 19. oktobra dolazi u posetu Srbiji. Ovu interaktivnu izložbu organizuju Centar za promociju nauke i Komisija za saradnju sa CERN-om od 19. oktobra do 7. novembra, u Galeriji Robne kuće „Beograd“, u Knez Mihailovoj ulici 5.

Pod pokroviteljstvom samog CERN-a, kao i Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, velika interaktivna izložba „CERN u Srbiji“ predstavlja najnovija dostignuća u najvećoj istraživačkoj instituciji na svetu, zatim instrumente, detektore i tehnologiju Velikog sudarača hadrona (LHC), akceleratora na kome je dokazano postojanje Higsovog bozona, kao i druga pitanja savremene fizike.

Izložba se otvara u Galeriji Robne kuće „Beograd“, u Knez Mihailovoj ulici 5, gde je Centar za promociju nauke tokom 2012. već organizovao izuzetno zapaženu Veliku matematičku izložbu i Veliku izložbu robota.

U okviru izložbe je organizovan i bogat prateći program. U saradnji sa Fizičkim fakultetom, za građane su organizovane popularne demonstracije ogleda iz fizike, a u saradnji sa Institutom za fiziku u Beogradu, u prostoru za predavanja u Galeriji održava se serija predavanja o fizici čestica. Posetioce očekuju i tri „Tribine sredom“, koje će odgovoriti na pitanja o granicama savremene nauke, o tome kako CERN budi maštu milona ljudi i čemu u praktičnom smislu služi ova institucija.

Poseban motiv za dolazak ove izložbe u Srbiju je i pridruženo članstvo naše zemlje u CERN-u. Upravo zahvaljujući tome, u Beogradu se 19. oktobra održava četvrti ovogodišnji sastanak specijalne komisije Evropskog komiteta za buduće akceleratore (RECFA) koja će diskutovati stanje i budućnost istraživanja u fizici visokih energija. Tim povodom, pored generalnog direktora CERN-a, u Beograd dolaze najviši rukovodioci evropske nauke – direktori naučnih centara DESY i INFA iz Nemačke i Italije, kao i trideset glavnih rukovodilaca i naučnika iz CERN-a.

Leave a Reply