Tehno - Nauka

Palmtop računar za vojnika budućnosti

Pentagon u okviru tzv. JEDI programa priprema mobilnu komunikacionu opremu za svakog vojnika na bojištu, koja bi trebala da usredsredi vatru i smanji gubitke od sopstvenih dejstava

U Afganistanu i na Kosovu, vojne greške prilikom lociranja i navođenja vazdušnih napada dovele su do velikih žrtava među civilaima, nepotrebnog razaranja civilnih objekata, ali i do soostvenih gubitaka. Jedan od razloga ovakvih tragedija je i nedostatak informacija sa bojišta.

Da bi u budućnosti izbegao ovakve greške Pentagon je naložio razvoj novog borbenog sistema za navođenje vatre, koji bi se zasnivao na modernoj komunikacionoj tehnologiji i ručnim računarima.

Laboratorija američke vojske smeštena u Koloradu već duže vreme radi na prilagođavanju najnovijih tehnoloških čuda uslovima na bojnom polju. Određeni broj jedinica već testira projektovanu prototipsku opremu unutar programa Joint Expeditionary Digital Information (JEDI). Jedan od prototipskih uređaja je i borbeni PDA uređaj, koji bi trebao da uspešno asistira vojniku na bojištu i pomogne mu da što bolje izvrši dodeljene zadatke.

Jedan od mogućih scenarija upotrebe ovih visokotehnološki stvarčica može biti sličan ovome: zamislite vojnika kako puzi kroz neprijateljsku teritoriju i najednom zapaža pokret neprijatelja. Šta bi sada trebao da uradi? Prema novom konceptu, u pomoć bi pozvao svoj PDA uređaj (palmtop kompjuter), pričvršćen na ruci, uneo bi tačne koordinate neprijatelja (locirane GPS-om) i satelitskim linkom preneo podatke pretpostavljenoj komandi. Ovo je samo jedna od bezbrojnih mogućnosti koje pružaju nove tehnologije savremenom vojniku.

Osim navedenog robusnog palmtop računara, Progam JEDI uključuje razvoj mobilnu satelitsku telefonsku mrežu, laki GPS prijemnik (koji zaobilazi ugrađenu grešku) i Viper dvogled sa ugrađenim laserskim daljinomerom, koji može da prikaže potpunu geografsku lokaciju mete u krugu od 4 km.

Vojnik opremljen JEDI opremom može gotovo instantno odaslati podatke preko satelita pretpostavljenima, navodi kap. Chris Eubank iz Laboratorije za svemirsku i raketnu odbranu u kolorado Springsu. Izviđački timovi, pešadija i artiljerija mogli bi vrlo efikasno da iskoriste JEDI sistem za upozoravanje, poziv medicinske pomoćiili, recimo za navođenje precizne artiljerijske vatre. Istovremeno, ova high-tech oprema bi omogućila komandirima da prate sopstvene trupe na terenu, da im pomognu da smanje gubitke i reduciraju rizik od prijateljske vatre. Komandi štabovi bi na osnovu prikupljenih informacija sa terena, direkno svima na terenu slali naredbe i informacije preko JEDI mreže. Na taj način bi svaki vojnik na terenu locirao neprijatelja zahvaljujući prikazu na ekranu svog PDA uređaja i prikazanoj mapi.

JEDI komponente rade u izvanrednom spoju radi produkovanja, slanja i primanja velike količine podataka. Precizni laki GPS prijemnik, nazvan “plugger”, prati geografske okordinate svakog JEDI vojnika. Viper dvogled može da tačno odredi daljinu i pravac (kompas) neprijatelja (mete). Ova zbirna informacija automatski se pohranjuje u PDA računar, gde se na osnovu od pripremljene kalkulacije vrši precizno određivanje koordinata neprijatelja.

Palmtop računar predstavlja “mozak sistema”. Ovaj uređaj se zasniva na Pentium II procesoru koji radi na 233 MHz, opskrbljen je sa 32 MB RAM memorije i radi pod Windows-om CE. Palmtop poseduje aktivni touch-screen ekran preko koga mogu i da se unose podaci. Pored ovog kompjutera, JEDI vojik poseduje i mobilni telefon, koji može automatski da se poveže sa komandnim centrom i prenese neophodne informacije, za manje od 2 minute.

Kap.Chris Eubank dalje navodi: “Poslovni ljudi iz svojih automobila preko svog mobilnog telefona i notebook računara mogu da pristupe širokom spektru poslovnih informacija. Slična situacija je i kod JEDI sistema, s tim što se ovde podaci šalju i primaju satelitskom vezom, tako da niste limitirani udaljenošću i direktnom vidljivošću.”

Tokom bitke, JEDI sistem bi trebao da bude neranjiv i neometan, a nemoguće je da ga preuzme neprijateljska strana. Za sada je samo problematična cena jedne ovakve opreme. Cena opremanja samo jednog vojnika JEDI sistemom iznosi skoro 30.000 dolara.

Oprema će se prvi put testirati u realnim u slovima, tokom Septembra u Fort Polk-u (Lujzijana), kada će se održati futuristički vojni manevri.

Leave a Reply