Tehno - Nauka

Philips Ipill – inteligentne pilule

Nove, revolucionarne medicinske pilule Ipill stižu iz holandskoh Philipsa i sadrže mikroprocesor, bateriju, radio pumpu i rezervoar

Holandska grupacija Philips razvila je “inteligentnu pilulu” koja sadrži mikroprocesor, bateriju, bezični radio, pumpu i rezervoar sa medikamentom, a sva “inteligencija” radi u cilju izspuštanja leka u tačno određen deo tela, a velika je samo 11 x 22 mm.

Nazvana “iPill” naizgled po ugledu na Apple proizvode, kapsula u svakom trenutku meri kiselost pomoću senzora kako bi se precizno determinisao položaj u crevu, a zatim kako bi se  lek iz kapsule ispustio na tačno određena mesta, na kojima je najpotrebnije. Ova odlika  posebno je važna za lečenje tegoba poput Crohnove bolesti jer medikament dolazi tačno tamo gde je najpotrebnije.

To takođe znači smanjenje doza i manje neželjenih nuspojava, a pored kiselosti “iPill” kapusla takođe meri unutrašnju temperaturu i bežično šalje podatke spoljnom  prijemniku. Za sada ova pilula je prototip ali je već spremljena za serijsku proizvodnju.

Leave a Reply