Relax · Tehno - Nauka · Zanimljivosti

Plutajuća vetrenjača : Elektrana za velike dubine

U saradnji sa Norveškom kompanijom StatoilHydro, Siemens je konstruisao prvu plutajuću vetrenjaču. Umesto do sada korišćenog metoda osiguravanja vetrenjače njenim ukopavanjem u morsko dno velikim stubovima, elektrane sa novom tehnologijom se stabilizuju pomoću plutajućeg plovka i sidra. Ova inovacija će po prvi put omogućiti postavljanje vetrenjača u velikim dubinama, a sve u cilju efikasnijeg iskorišćavanja energije i zaštite flore i faune na obali. Plan je da se prototip ove vrste vetrenjača pusti u upotrebu na obali Norveške u 2009-oj godini.

Kako su priobalne vetrenjače u upotrebi poslednjih 15 godina, a njihovo usidravanje zahteva mirne i plitke vode, sve mašine potrebne za usidravanje u morsko dno se nalaze na obali. Dalja ekspanzija vetrenjača koje pokrivaju sve veća priobalna područja može biti problematična zbog ugrožavanja ribnjaka i oblasti naseljenih pticama.

Ovo je razlog zašto su kompanije StatoilHydro i Siemens – dva tržišna lidera u ovoj oblasti preuzele na sebe rešavanje ovog problema, ali i dodatni razlog je taj što je vetar jači što se više udaljavamo od obale. Prema kalkulaciji „National Renewable Energy Laboratory“ iz Amerike, potencijal vetra na razdaljini od 50 nautičkih milja od američke obale jači je od svih trenutno instaliranih energetskih potencijala u elektranama u Americi – koje imaju više od 900 GW.

Na Norveškoj obali morsko dno se strmo spušta do čak 200 metara na samo 12 kilometara od obale, čineći ovaj deo idealnim za testiranje prototipa plutajuće vetrenjače. Kompanija StatoilHydro je preuzela odgovornost za formiranje morskog dna adekvatnog za montažu prve plutajuće vetrenjače, dok će kompanija Siemens isporučiti noseći stub i turbinu. Plovak za turbinu dugačak je 120 metara i napravljen od čelika, betona i tankova sa opterećenjem, dizajniran da povuče čitavu strukturu do dubine dovoljne da centar mase bude ispod površine vode. Ovo će sprečiti da se vetrenjača pomera u uzburkanom moru. Kako bi osigurali da vetrenjača ne potone tu je sidro koje je pričvršćeno sa tri čelična kabla za morsko dno. Energija koju vatrenjača proizvodi prenosiće se kablom koji će se postaviti ispod morskog dna.

Istraživači očekuju da će ova plutajuća vetrenjača moći da se postavi i na dubini do 700 metara – što je 600 metara više nego što je ranije bilo moguće. Ukoliko se testiranje prve prototip vetrenjače dokaže uspešnom, u narednih deset godina biće moguće izgraditi 200 ovakvih plutajućih veternjača, koje će omogućiti da se obezbedi dovoljno energije za milion domaćinstava.

Leave a Reply