Tehno - Nauka

Podrška investitorima za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Dejan Stojadinović najavio je danas da je u toku priprema sistema podrške u skladu s kojim bi država trebalo da pomogne investitorima koji će proizvoditi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije.

Stojadinović je na konferenciji “Drvna biomasa – izbor Srbije za 21. vek” objasnio da će svim investitorima koji budu želeli da proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora biti omogućeno da sa “Elektroprivredom Srbije” zaključe ugovor na 12 godina, koji će im garantovati otkupnu cene električne energije od 11,4 do 13,6 evro centi po kilovat-času.

On je naveo da resorno ministarstvo planira da probleme u vezi sa obnovljivim izvorima energije reši kroz izmene i dopune Zakona o energetici, i dodao da je u pripremi i podzakonska regulativa koja se odnosi na ovu oblast.

Prema njegovim rečima, rok za usvajanje podzakonske regulative iz oblasti obnovljivih izvora energije je 1. jul 2009. godine.

Srbija je veoma bogata potencijalima obnovljivih izvora energije, a najveći potencijal je poljoprivredna i drvna biomasa, ukazao je Stojadinović i napomenuo da se ukupan potencijal biomase procenjuje na 2,4 miliona tona ekvivalenta nafte.

Profesor na Šumarskom fakultetu u Beogradu Branko Glavonjić rekao je da u Srbiji polako počinje da funkcioniše tržište energije na bazi drvne biomase i izrazio očekivanje da će naredna godina biti ključna za početak masovnijeg korišćenja energenata na bazi drveta kako u individualnim domaćinstvima, tako i u javnim sistemima u Srbiji.

On je podsetio na to da je ove godine prvi put u našoj zemlji fosilno gorivo u javnom sistemu zamenjeno gorivima na bazi drvne biomase, tako da dve toplane “Beogradskih elektrana” od sredine oktobra rade na toj bazi.

Organizatori konferencije su Šumarski fakultet u Beogradu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo rudarstva i energetike i Komitet za drvo evropske ekonomske komisije Ujedinjenih nacija iz Ženeve.

Predavači na seminaru su vodeći stručnjaci iz oblasti korišćenja drvne biomase kao energenta iz Austrije, SAD, Nemačke, Italije, Škotske, Litvanije i Slovenije, kao i predstavnici kompanija i javnih preduzeća koje se bave šumarstvom iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Leave a Reply