Tehno - Nauka

Pola veka naučnog projekta SETI

Ove godine navršava se pola veka naučnog projekta SETI, u okviru kojeg naučnici slušaju Vasionu u nadi da će naći tragove vanzemaljskih civilizacija. Monitoring se vodi od eksperimenta američkog astronoma Frenka Drejka, koji je 1960. snimio signale, primljene radioteleskopom dugim 26 metara. Agregat je usmeren na zvezde u sazvežđima Kita i Eridana, gde bi mogle da se nalaze planete poput Zemlje. Na snimku nije bilo ničeg neobičnog, ali eksperiment je zainteresovao SSSR i druge zemlje.

Poruke razumnih bića iz drugih svetova treba da imaju poseban rukopis, koji se razlikuje od radijskih zračenja nebeskih tela. Iz formule koju je izveo Drejk sledi da je civilizacija mnogo, bez obzira na odsustvo dokaza o njihovom postojanju. Ako se dopusti da razumni stanovnici naseljavaju Galaktiku više od sto hiljada godina, što je po kosmičkim merama vrlo kratak rok, njihov signal bi već stigao s kraja na kraj. Zašto ih nismo čuli? U tome nema ničeg neobičnog, pregledan je tek mali deo neba, objašnjava glavni naučni saradnik Instituta za radiotehniku i elektroniku RAN Aleksandar Zajcev.

Nemam nikakve zabrinutosti povodom toga što za 50 godina ništa nismo našli, zato što za traganje nije bilo vremena kao takvog. Treba tražiti u širokom dijapazonu frekvencija, treba tražiti sve vreme, svuda, u svim pravcima.

Intresantan momenat za proteklih pola veka ipak je postojao. 1977. iz kosmosa je dobijen siglan od nekoliko znakova, koji očigledno nisu bili šumovi. U naučnoj literaturi dali su mu naziv Wow signal. Ali ma koliko da su teleskopi skenirali taj deo neba, drugi signali nisu bili fiksirani.

Godinu dana kasnije naučnici su došli do zaključka da je potrebno ne samo vršiti traganja, već i saopštavati drugim svetovima o sebi. Jer ako svi budu samo slušali, Vasiona će i dalje ćutati. Prva trominutna emisija emitovana je 1974. sa radiolokatora u Portoriku. Ako se prenete dvostruke nule i jedinice predtave u vidu tablice, dobija se shematski prikaz čoveka, Sunčevog sistema, DNK i pet ključnih hemijskih elemenata za život na Zemlji. Od kraja 90-ih u kosmos sa najvećeg evropskog radara na Krimu poslate su složenije poruke, radovima je rukovodio naš sunarodnik Aleksandar Zajcev. Ipak niz stručnjaka se pribojava da će se čovečanstvo tako odati neprijateljski raspoloženoj civilizaciji. Ekspert ne smatra tako.

Kako se može zamisliti visokointelektualna civilizacija koja pokušava nekog da uništi? Ako su oni tako agresivni, onda će se još u fazi međusobnih ratova sami uništiti. Dugovečno nije zlo, već kreacija.

U atmosferi Zemlje kiseonik se pojavio pre sto miliona godina i kosmički agresori odavno bi je uzeli na nišan. Nažalost, znakovi kiseonika, a to znači i života, nisu pronađeni ni na jednom od stotina planeta otkrivenih u Sunčevom sistemu. Ali već je teško zamisliti da će traženje vanzemaljskih saopštenja, kao i slanje poruka, biti prekinuto. Interesovanje stručnjaka i široke publike za problematiku samo raste. Pre nekoliko godina bio je formiran internet-projekat [email protected] Svako ko želi može da zađe na internet resurs i da da deo kapaciteta svog kompjutera za dešifrovanje podataka sa radioteleskopa. Resurs je spojio stotine hiljada kompjutera u gigantsku mašineriju za izračunavanje. Ali posebne nade se polažu u radioteleskop Alena, koji je nedavno proradio u Kaliforniji. To je prvi instrument koji je specijalno napravljen za traženje razumnih svetova. Ako on bude radio 50 godina i ništa ne nađe, mi ćemo biti razočarani, kaže Aleksandar Zajcev.
(GR)

Leave a Reply