cpn
Tehno - Nauka

Popularna nauka: Da li geni imaju nacionalnost?

Nakon izuzetne posećenosti naučnopopularnih tribina o produženju života, CERN-u, tamnoj strani svemira i prolasku komete pored Zemlje, Centar za promociju nauke ovog meseca organizuje tribinu na temu „Da li geni imaju nacionalnost?“. Tribina se održava u petak, 19. aprila 2013, u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra, sa početkom u 18 časova. Ulaz je slobodan.

Sa ubrzanim razvojem genetike i osvajanjem sasvim novih tehnologija u dešifrovanju gena i genoma, u poslednjoj deceniji došlo je do izvanrednih prodora u evolucionoj biologiji. Prateći pojedine genske markere, evolucionisti su danas u stanju da pogledaju duboko u prošlost i sagledaju predačke linije, migracije i same početke vrste Homo sapiens, od najstarijih zajedničkih predaka do savremenih naroda.

cpn

Međutim, uporedo sa novim spoznajama, DNK tehnologije otvaraju i nova pitanja, od kojih su neka posebno popularna na Zapadnom Balkanu. Naime, mediji poslednjih godina učestalo prenose nepotpune, a ponekad i sasvim netačne informacije o tome od kojih drevnih etniciteta potiču savremeni narodi, što može izazvati gotovo dramatične posledice. Međutim, da li se zaista, uz gensko nasleđe svakog pojedinca, u genetičkom vremeplovu vide i današnje političke grupe kao što su narodi ili nacije?

Polazeći od ideje o širenju naučne pismenosti i znanja dostupnog za sve, Centar za promociju nauke (CPN) u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom, u petak, 19. aprila, u 18 časova, u Velikoj sali SKC-a organizuje tribinu sa aktuelnom, provokativnom temom „Da li geni imaju nacionalnost“. U tribini učestvuju najugledniji genetičari i istoričari iz Beograda, koji će pokušati da pred publikom u SKC-u na što jasniji, jednostavniji i zanimljiviji način objasne kako genetika zapravo gleda u prošlost i šta tamo zaista vidi.

Kako bi pitanje osvetlili, učesnici će razgovarati o tome šta su uopšte geni, kao i šta je genom, a šta haplogrupe? Kako se geni čitaju i šta se u njima vidi? Šta zaista govore delovi Y hromozoma i mitohondrijalne DNK o poreklu ljudi? Šta se krije iza medijskih napisa o genetskom poreklu pojedinih naroda? Da li su narodi samo istorijsko-društveni konstrukt ili za koncept nacije postoji i biološki osnov? Šta su uopšte narodi i nacije? Da li postoji nacionalni gen?

Učesnici:

Prof. dr Aleksandar Trbović, Medicinski fakultet, Beograd
Dr Biljana Stojković, Biološki fakultet, Beograd
Andrej Starović, Narodni muzej, Beograd
Dejan Ilić, Izdavačka kuća „Fabrika knjiga“

Moderator:

Slobodan Bubnjević, urednik komunikacija CPN-a

Leave a Reply