Tehno - Nauka

Poseta pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine Siemens fabrici u Subotici

Sredinom marta Siemens fabriku u Subotici posetili su visoki predstavnici Vlade AP Vojvodina, koju je predvodio Radoslav Striković, pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine. Tema razgovora bila je unapređenje saradnje između kompanije Siemens, sekretarijata za energetiku i drugih organa u čijem delokrugu rada su pitanja energetike i energetske efikasnosti.

Domaćin ovog susreta, Ištvan Sekula, direktor fabrike u Subotici izrazio je zadovoljstvo što je imao priliku da predstavnike vojvođanske vlade upozna sa poslovanjem Siemensa i našim planovima u Subotici i Srbiji, uopšte.

U grupi funkcionera koji su posetili našu fabriku bili su i: Žarko Strugar, pomoćnik za pravne i materijalno-finansijske poslove, Katica Dragutinović, viši savetnik za obnovljive izvore i energetsku efikasnost, Nada Radovanović, savetnik za električnu energiju i ugalj, Branislava Zubić, savetnik za naftu i gas, Klara Balog-Aranjoš, savetnik za toplotnu energiju i oblast energetske efikasnosti i štednje energije i dr Rajko Tomanović, predsednik Udruženja energetičara Vojvodine.

 

Leave a Reply