Relax · Tehno - Nauka

Postavljena automatska merna stanica za kvalitet vazduha u Beočinu

Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Saša Dragin prisustvovao je danas postavljanju automatske merne stanice za kvalitet vazduha (AMS) u Beočinu.

U saopštenju Ministarstva zaštite životne sredine navodi se da je Srbija, pored već instalirane četiri automatske merne stanice (jedne u Boru i tri u Smederevu), dobila još jednu automatsku mernu stanicu lociranu u Beočinu, a u toku je instalacija još jedne u Beogradu.

AMS Beočin je opremljena najsavremenijim automatskim analizatorima koji se koriste u svetu i koji će u realnom vremenu na svakih 10 minuta slati analizirane podatke u centralnu bazu podataka u Agenciji za zaštitu životne sredine.

Podaci koji će se slati odnose se na koncentracije hemijski aktivnih supstanci (ugljen-monoksida, azot-monoksida, azot-dioksida, ukupnih azotovih oksida) i koncentracije praškastih materija, zajedno sa podacima o meteorološkim parametrima.

Ovako dobijeni podaci nisu samo u interesu Srbije, već će se razmenjivati u regionu sa odgovarajućim institucijama i nacionalnim centrima susednih zemalja, kao i sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine u okviru međunarodnih obaveza i konvencija (Konvencija o prekograničnom prenosu kroz atmosferu, vodu i drugo).

Na taj način Srbija pokazuje da ide ka Evropi i da će izmene Zakona o zaštiti životne sredine i usvajanje paketa zakona u oblasti zaštite životne sredine omogućiti razvijanje Srbije i njeno približavanje Uniji.

Praćenje kvaliteta vazduha kod nas do sada je bilo bazirano na manuelnim metodama (dnevnom uzorkovanju, prikupljanju, transportu i laboratorijskom ispitivanju), a dobijeni rezultati nisu omogućavali dobijanje prave slike i nisu davali mogućnost za pravovremenu intervenciju u postrojenjima operatera za smanjenje emisija koje prekoračuju granične vrednosti emisija (GVE).

U toku 2008. i početkom 2009. godine biće instalirane još 24 stacionarne AMS, jedna mobilna laboratorija, jedna kalibraciona laboratorija, kao i dodatna analitička oprema za ispitivanje kvaliteta vazduha.

Ovakav sistem moći će da u realnom vremenu prati koncentraciju zagađujućih materija u vazduhu na većem delu teritorije Srbije.

Nov, moderan automatski sistem sa 30 stacionarnih AMS, jednom mobilnom laboratorijom, jednom kalibracionom laboratorijom i dodatnom analitičkom opremom, činiće adekvatnu državnu mrežu koja će posedovati analizatore grupisane po posebnim kriterijumima (površina, broj stanovnika, vrste industrijskih postrojenja, saobraćaja).

Vrednost ovog projekta za automatski monitoring vazduha iznosi 3,5 miliona evra.

Svi podaci koji se mere biće dostupni javnosti preko veb adrese Agencije za zaštitu životne sredine – www.sepa.sr.gov.yu, dodaje se u saopštenju.

Leave a Reply