Tehno - Nauka

Potpisan ugovor o izgradnji drugog dela Naučno–tehnološkog parka Univerziteta u Novom Sadu

U svečanoj sali Centralne zgrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, u petak, 26. decembra 2014. godine potpisan je ugovor u vezi sa uslovima finansiranja i načinom realizacije izgradnje Naučno-tehnološkog parka Univerziteta u Novom Sadu.

Ugovor su potpisali dr Aleksandar Belić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vladimir Pavlov, pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, prof. dr Aleksandar Simonović, direktor „JUP istraživanje i razvoj“ d.o.o, prof. dr Rade Doroslovački, dekan Fakulteta tehničkih nauka UNS i prof. dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta u Novom Sadu

Dr Aleksandar Belić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja istakao je da su potpisivanjem ovog važnog dokumenta stvoreni svi uslovi za početak realizacije druge faze Naučno-tehnološkog parka Univerziteta u Novom Sadu, koji će omogućiti da se na Univerzitetu u Novom Sadu i na Fakultetu tehničkih nauka mnogo uspešnije obrazuju inženjeri, sprovodi naučnoistraživački rad i razvija preduzetništvo, a što treba da nas dovede do boljih rezultat kako na unutrašnjem planu tako i u okviru međunarodnih odnosa, podsetivši na Horizont 2020, u okviru kojeg je Univerzitet u Beogradu ostvario ogroman uspeh u ovoj godini, dok je naša pokrajina imala zapažene uspehe, naročito na Fakultetu tehničkih nauka, u okviru projekta FP 7. Kako je dr Belić istakao, reč je o brojnim osvojenim projektima od kojih će velikih koristi imati mala i srednja preduzeće u Pokrajini, ali i šire.Nauka 07

Vladimir Pavlov, pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj istakao je značaj ovog projekata, kao i težnju da ih bude što više, te podsetio na osnovni cilj, a to je da mladi ljudi, naučnici ostanu ovde, istakavši da je to realno sa ovakvim projektima. Prema rečima resornog sekretara, univerzitetska saradnja kroz ovakve projekte doneće napredak Univerzitetu u Novom Sadu, ne samo u pogledu IT tehnologija i prehrambenih tehnologija, već i u pogledu ostalih novih tehnologija, na koje će se Vojvodina fokusirati u narednim godinama.

Prof. dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta u Novom Sadu istakao je da politika Univerziteta u Novom Sadu mora da bude profilisanje u određenim temama, koje su značajne kako za pojedine fakultete tako i za Univerzitet kao celinu, celu pokrajinu i Republiku Srbiju, ali i mnogo šire obzirom na nastojanja da budemo deo evropskog i svetskog istraživačkog ali i privrednog odnosno ekonomskog prostora. Zato je naglasio da inovacije moraju biti deo karakteristika našeg Univerziteta. On je naveo da izgradnja Naučno tehnološkog parka u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, pre svega onaj deo koji se odnosi na Fakultet tehničkih nauka i forsiranjem određenih prioriteta kao što su informacione komunikacione tehnologije i prehrambene tehnologije, bioekonomija, ali i sve ono što će se u nekim novim fazama razvoja pojaviti kao prioritet, treba da bude mesto gde će se takve stvari dešavati.

Prof. dr Rade Doroslovački, dekan Fakulteta tehničkih nauka istakao je značaj saradnje nauke i privrede. Kako je naveo, ulaganje u izgradnju N-T parka predstavlja ogroman podsticaj za kreiranje novih izvora preduzetništva na Univerzitetu, koji imaju potencijal da stimulišu ekonomski razvoj regija i država, utiču na unapređenje ekonomije zasnovane na znanju, kao i na razvoj, transfer i komercijalizaciju tehnologije i povećanje stepena konkurentnosti zemlje. Kako je još kazao prof. dr Doroslovački, projekat izgradnje N-T parka nastavak je dugogodišnjih preduzetničkih aktivnosti Univerziteta u Novom Sadu i Fakulteta tehničkih nauka, kao jednog od najagilnijih aktera u tom sektoru, zahvaljujući kojem je do sada osnovano oko 100 kompanija i zaposleno više hiljada mladih saradnika.

Cilj Naučno-tehnološkog parka je da postane međunarodno priznati regionalni centar za dinamičan razvoj i internacionalnu promociju inovativno-tehnoloških projekata i kompanija u prioritetnim oblastima od značaja za Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Grad Novi Sad, Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i Republiku Srbiju.

Naučno – tehnološki park Univerziteta u Novom Sadu, prema projektu, biće ukupne površine 29.134,50 m². U ovom objektu je predviđen prostor za istraživačke laboratorije Fakulteta tehničkih nauka, biznis inkubator, naučno-istraživačke institucije od posebnog značaja za razvoj AP Vojvodine i visoko tehnološke kompanije, uglavnom iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Ukupna procenjena vrednost radova i usluga ove faze projekta iznosi 13,6 miliona evra.

Zakonom o budžetu za 2009. godinu Vlada Republike Srbije dala je suverenu garanciju za kredit Evropske investicione banke u vrednosti od 200 miliona evra za investiranje u naučnu infrastrukturu u Republici Srbiji kroz realizaciju projekta Istraživanje i razvoj u javnom sektoru.

Leave a Reply