Tehno - Nauka

Pozicija nauke u pregovorima sa EU

U Briselu je 1. decembra 2014. godine održan bilateralni skrining za Poglavlje 25 „Nauka i istraživanje“

Pregovori Republike Srbije sa Evropskom unijom, započeti početkom godine, obuhvatili su i oblast nauke. Naime, jedno od pregovaračkih Poglavlja u pristupanju EU – poglavlje 25 – odnosi se na nauku i istraživanje.
U okviru opsežne aktivnosti na ovom polju, 1. decembra 2014. u Briselu je učinjen jedan od najvažnijih koraka ovog procesa – takozvani bilateralni skrining za Poglavlje 25 „Nauka i istraživanje“.

Tokom pregovora o pridruživanju zemlje EU za svako poglavlje održavaju se prvo eksplanatorni skrininzi, na kojima se Srbiji predstavljaju standardi i zahtevi Unije, a potom i bilateralni skrininzi na kojima Srbija predstavlja stepen usklađenosti sa EU. Zato bilateralni skrining tokom pregovora podrazumeva potpun pregled stanja u nekoj oblasti.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 25 održan je 6. oktobra, a bilateralni 1. decembra. Delegacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je tom prilikom u Briselu predstavila celokupno stanje u oblasti nauke u Srbiji.

Tokom događaja koji je organizovan u Centru „Albert Boršet“, predstavnici Srbije su Evropskoj komisiji ukazali na stepen spremnosti Srbije i planove za usvajanje i primenu evropskih pravnih tekovina u oblasti nauke.

Delegaciju je predvodio Viktor Nedović, pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji ima dugogodišnje iskustvo u međunarodnim odnosima u oblasti nauke.

Nakon sastanka, a na osnovu izlaganja članova delegacije, Komisija će izraditi izveštaj o relevantnim zaključcima skrininga koji će biti prenet državama članicama Evropske unije.

Uz druge organizacije koje učestvuju, deo tima za pregovore čini i Centar za promociju nauke.

Tako je, tokom bilateralnog skrininga, Aleksandra Drecun, direktorka CPN-a, predstavila Evropskoj komisiji stanje u dve oblasti – reč je o odnosu nauke i društva u Srbiji i rodnoj politici u oblasti nauke.

Leave a Reply