Kultura · Relax · Tehno - Nauka

Predavanje o Teslinom sistemu bežičnog upravljanja

Akademik Aleksandar Marinčić održao je sinoć predavanje “Teslin usavršeni sistem bežičnog prenosa komandi“, na kome su predstavljeni modeli Teslinih teledirigovanih brodova i delovi njegovih predavanja o sistemu daljinskog upravljanja, koja je održao u Americi krajem 19. veka.

Marinčić kao jedan od najboljih poznavalaca Teslinog dela, predstavio je model i patent Teslinog teledirigovanog broda i drugi, savršeniji model broda na daljinsko upravljanje, koji bi, prema akademikovim rečima, da je dobio podršku, revolucionarno izmenio tadašnji način ratovanja.

Na predavanju u Udruženju univerzitetskih profesora i naučnika Srbije, Marinncić je citirao Tesline reči krajem 19. veka da “nije daleko vreme kada ću prikazati jedan automaton, koji će ostavljen sam sebi, delovati kao da poseduje razum i to bez ikakve voljne pomoći spolja i to će obeležiti početak nove epohe u mehanici”.

Marincić je naveo da su Teslini izumi bili rezultat dugog razmišljanja i pažljivog posmatranja prirode, i dodao da i daljinsko upravljanje nije izuzetak od toga.

On je naveo i citat u kome Tesla kaže da “takav automat treba da ima pokretačku snagu, organe za kretanje, organe upravljanja i jedan ili više čulnih organa, koje treba da nadražuju spoljni stimulusi”.

Marinčić je kazao da je Tesla u više navrata u Americi pokušao da nađe finansijsku podršku za ostvarenje svojih ideja o sistemu daljinskog upravljanja, ali da je nije uspeo naći zbog toga što su te zamisli bile ispred vremena u kome je živeo.

On je objasnio da su Tesline ideje o bežičnom upravljanju morale da sačekaju razvoj modernog elektronskog doba da bi njihova realizacija bila pouzdana i praktično primenljiva.

Leave a Reply