Tehno - Nauka

Predstavljamo najveći 3D štampani model San Franciska

Najveći 3D štampani model San Franciska sadrži više od 115 blokova, obuhvatajući finansijske i tržišne okruge a napravljen je prvenstveno kao potpora urbanističkom razvoju i veoma brzim promenama u jednom delu grada.

Model treba da pomogne kod urbanističkog planiranja i donošenja građevinskih odluka na osnovu boljeg razumevanja fizičkog aspekta, koji se daleko bolje može sagledati 3D replikom realnog sveta u odnosu na digitalni model.

3d-model

Leave a Reply