Hardware · Tehno - Nauka

Predstavljen prvi prilagodljivi tomograf SOMATOM Definition AS

Novi, tehnološki napredni CT sistem – SOMATOM Definition AS koji je proizveden u kompaniji Siemens, grupacija Medical Solution, prvi put je ušao u upotrebu u hirurškom traumatološkom centru Univerzitetske bolnice u Erlagnenu.

Ozbiljno povređeni pacijenti mogu biti kompletno ispitani, a u momentima životne ugroženosti, mnogo brže lečeni nego do sada. Novi koncept urgentne medicine pokazuje veliki stepen poverenja bolnica u novi Siemensov skener.

SOMATOM Definition AS predstavlja CT sistem koji je prilagođen svim medicinskim zahtevima, svakom pacijentu i kliničkim nedoumicama. To je i razlog zašto se u imenu sistema nalazi skraćenica AS – Adaptive Scanner (prilagodljivi skener).

Bez obzira da li se radi o deci, gojaznim bolesnicima, osobama sa moždanim udarom, hitnim slučajevima, neinvanzivnom kardiološkom snimanju ili uobičajenim pregledima – novi sistem veoma složene preglede čini jednostavnom rutinom.

SOMATOM Definition AS aktivno i potpuno kontroliše doze zračenja tokom svih pregleda. Active Dose Shield uklanja klinički zanemarljive doze za svaki pregled i svakog pacijenta posebno.

Prilagodljivi sistem omogućava dobijanje dragocenih informacija o funkcionalnosti čitavih organa. Takođe predstavlja važnu podršku tokom minimalno invanzivnih procedura kao što je uzimanje uzoraka tkiva, tako što kroz trodimenzionalnu sliku pruža lekarima preciznu orijentaciju tokom intervencije.

Leave a Reply