IT · Tehno - Nauka

Prenošenje podataka pomoću svetla umesto radio talasima

Po prvi put, istraživači Siemens-a uspeli su da prenesu količinu do 100 megabita u sekundi (MBit/s) pomoću vidljivog svetla. Osim već ustaljene tehnologije WLAN, naučnici takođe žele da koriste svetlo za bežični prenos podataka. Činilac koji pokreće i vodi ovo istraživanje je sve veća potražnja za propusnim opsegom i fleksibilnošću u gigabitnim kućnim mrežama, koje će biti potrebne u budućim internet uslugama. Koristeći diode visokih performansi koje emituju belu svetlost (LED diode), istraživači iz Siemens-a uspeli su da prenesu podatke preko više od jednog metra praznog prostora.

Današnje kućne mreže bi mogle da postanu uska grla kada se pune pomoću optičkih mreža visoke brzine koje koriste staklena vlakna ili vlakna od polimera, na primer, i da ostvare stope prenosa od 100 megabita u sekundi ili više za slanje podataka na internet ili skidanje podataka. Ovo su brzine prenosa podataka koje su potrebne za nove internet usluge kao što su TV visoke definicije i telemedicinske aplikacija.

Bežične kućne mreže se takođe sve češće susreću sa različitim problemom: u mnogim zgradama, tri nezavisna WLAN frekvencijska opsega su višestruko zauzeta, što dovodi do kolizija između paketa podataka. U situacijama poput ove, vidljivo svetlo, medijum koji se ranije u javnom domenu nije koristio, nudi pogodnu alternativu.

Prenos podataka kroz prazan prostor se ostvaruje pomoću belih LED dioda visokih performansi koje imaju niz istaknutih karakteristika: one imaju dug radni vek, mehanički su robusne, rade sa niskim operativnim naponom i imaju viši nivo energetske efikasnosti od normalnih sijalica. Podaci se prenose jednostavno putem varijacije svetla koje emituje LED dioda. Prijemnik je foto detektor koji konvertuje signale u električne impulse.

Od januara 2008. godine, ova tema predstavlja žižu interesovanja Omege, evropskg istraživačkog projekta koji obuhvata konzorcijum od 20 evropskih partnera iz industrije i naučne zajednice – uključujući i Siemens. Istraživači se u početku usredsređuju na povećanje prenosa podataka pomoću LED dioda. Krajem 2007. godine, takve tehnologije su postale predmet aktivnosti usmerenih na standardizaciju, koje je pokrenuo i predvodio Samsung. Ovaj rad se sada nastavlja u okviru IEEE 802.15 (Institut za elektro- i elektronske inženjere), a planovi zahtevaju da standard bude usvojen krajem 2010.

Leave a Reply