euprava · Tehno - Nauka

Prezentacija mogućnosti bespilotnih aerofotogrametrijskih sistema (BAS)

Dana 23.05.2014. godine, u prostorijama Republičkog geodetskog zavoda, predstavnici preduzeća Livona d.o.o, regionalnog distributera američke kompanije Trimble, prezentovali su karakteristike tipičnih bespilotnih aerofotogrametrijskih sistema (BAS), kao nove tehnologije koja se ubrzano razvija, sa akcentom na velikim potencijalima primenjivosti u geodeziji i srodnim strukama (rudarstvo, šumarstvo, poljoprivreda, urbanizam).

Bespilotni aerofotogrametrijski sistemi su idealni za premer manjih do srednjih površina, suviše velikih za klasičan premer, ali nedovoljno velikih i ekonomski neopravdanih za klasičan aerofotogrametrijski premer, što ih na skali geodetskih tehnika za prikupljanje podataka, svrstava između terestričkih metoda i klasične aerofotogrametrije, jer obezbeđuju povećanu produktivnost, bezbednost i svestranost nedostižnu terestričkim metodama, uz istovremenu ekonomičnost i jednostavnost koju klasična aerofotogrametrija ne može da postigne, što ovakve sisteme ističe u prvi plan u brojnim inženjerskim oblastima, omogućujući nove, do sada neslućene primene.

trimble-UX5

U toku prezentacije opisana su dva osnovna rezultata snimanja BAS tehnologijom: ortofoto snimak i digitalni model površina, u kontekstu vrste produkovanih ortofoto snimaka (RGB i NIR), rezolucije snimanja (u rasponu od 2,5 do 20 cm), raspoloživih formata digitalnog modela površina (raster, vektor ili oblak tačaka), kao i naročito važnog aspekta geodetske tačnosti aerofoto snimaka, gde je apostrofirano da je prema proizvođačkoj specifikaciji horizontalna tačnost izmerenih piksela dvostruko veća od rezolucije snimka, dok je tačnost visinke komponente snimljenog detalja 3 puta veća od izabrane rezolucije snimanja.

Prisutnima je praktično demonstiran princip rada na primeru bespilotne letelice švajcarske kompanije Sensefly, zasnovane na modelu eBee i softverima drugih proizvođača. Takođe su predstavljena i praktična iskustva u primeni bespilotnih letilica na više projekata u različitim oblastima, tekuće primene u Srbiji, kao i iskustva u primeni sličnih sistema u svetu.

Široka je lepeza potencijalnih oblasti primene, u kojima je moguće iskoristiti sve prednosti jednog ovakvog sistema. Neke od tipičnih aplikacija su:

  • Geodetski premer
  • Geografski informacioni sistemi (GIS)
  • Analiza i rekognosciranje prostora
  • Planiranje radilišta
  • Praćenje realizacije projekata u prostoru
  • Planiranje ruta i pristupnih puteva
  • Proračuni zapremina
  • Analiza zdravlja poljoprivrednih i šumskih površina

Republički geodetski zavod je veoma zainteresovan za dalja istraživanja i testiranja ovih sistema, kako bi se analizirale mogućnosti tehnologije i definisala određena pravila i zakonski propisi za primenu u geodeziji. Tim povodom u narednom periodu RGZ i Livona d.o.o. planiraju realizaciju serije testova.

Leave a Reply