Tehno - Nauka

Prezentacija optičkih mernih sistema GOM mbH na Fakultetu tehničkih nauka

Prezentacija optičkih mernih sistema GOM mbH će se održati u petak, 28. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10 časova, u sali „Zbornica“ na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Pozivaju se svi zainteresovani studenti i nastavnici na prezentaciju optičkih mernih sistema GOM mbH, koju organizuje Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, u saradnji sa firmom „Topomatika“ iz Zagreba.

Prezentacija će se održati u petak, 28. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10 časova, u sali „Zbornica“ na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Ulaz je slobodan.

Leave a Reply