Categories
Tehno - Nauka

Prezentacija Siemens Building Technologies 2009

Divizija Building Technologies sektora Indutrije komapanije Siemens d.o.o. Beograd održala je seminar novih tehnologija u domenu sistema zaštite od požara, elektronskog obezbeđenja, kao i automatike KGH sistema 18. februara 2009. u sali Amfiteatar u Sava Centru u Beogradu. Tom prilikom prisutnima su održali prezentaciju i predstavnici još sve Siemens-ove divizije Industrial Autoamtion & Drive Technologies u domenu opreme automatike, i divizija Mobility u domenu sistema za opremanje saobraćajne infrastrukture parking garaža i saobraćajnih tunela.

Preko 300 posetioca divizija Building Technologies je upoznala sa rešenjima u oblasti sistema elektronskog obezbeđenja u domenu zaštite ljudi i imovine, unapređenju komfora u savremenim objektima, kao i sa generalnim konceptom „pametne zgrade“. Prezentacija je od samog starta bila osmišljena tako da bude od koristi budućim investitorima, projekt menadžerima, projektantima i ljudima koji su profesionalno vezani za ovu oblast.

Program prezentacije je obuhvatao teme kao što su: Portfolio divizije Building Technologies; Strategija nastupa za vertikalne segmente tržišta; Nova generacija opreme i sistema za signalizaciju požara – Sinteso; Sistemi za detekciju toksičnih i eksplozivnih gasova – Duran; Sistemi elektronskog obezbeđenja – Televizija zatvorenog kruga, Upravljanje sistemima video nadzora, Signalizacija provale i prepada, Pristupna kontrola, Centralni nadzor i upravljanje;  Siemens HVP pregled proizvoda i programa; Siemens BAU prezentacija kontrolera i CSNU sistema; Siemens Automation & Drives IA/DT prezentacija rešenja za automatizaciju objekata; Sistem za kontrolu i naplatu parkiranja SIPARK PMA i Sistem za upravljanje i nadzor svih podsistema u tunelima ITCC.