Tehno - Nauka

Prezentacija Siemens sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Baru

U petak, 6. febraura 2009. godine, za predstavnike Opštine Bar, kabinet gradonačelnika i JP Vodovod i kanalizacija kompanija Siemens održala je workshop i prezentaciju na temu mogućih tehnoloških rešenja za tretman komunalnih otpadnih voda.

Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa najsavremenijom opremom za ova postrojenja koju nudi kompanija Siemens, a koja je odnedavno postala vlasnik renomirane američke firme „US Filters”, specijalizovane za tretiranje otpadnih voda.

Rešavanje problema otpadnih voda je jedan od prioriteta za barsku lokalnu upravu, a s obzirom na konfiguraciju terena predviđena je izgradnja pet odgovarajućih postrojenja. Predstavnici kompanije Siemens su se upoznali sa zahtevima barske lokalne uprave na osnovu kojih će pripremiti predlog za najbolji način tretiranja otpadnih voda.

Leave a Reply