Tehno - Nauka

Prezentacija za projektante industrijskih elektro-sistema

Siemens-ova divizija Industrijska automatizacija i pogonska tehnologija je 14. aprila 2009. godine u svojoj poslovnoj zgradi organizovala prezentaciju za projektante i sistem intergratore industrijskih upravljačkih računarskih sistema, instrumentacije, elektro-motornih pogona, niskonaponske sklopne tehnike i druge opreme iz svog portfolia.

U prisustvu stotinak inženjera iz 40 firmi širom Srbije predstavljeni su “uživo” razni alati za projektovanje i odabir Siemens-ove industrijske elektro-opreme – od prikaza elektronskog kataloga CA01, preko Simatic Assistance Tool-a za PLC/HMI/NET sisteme i ProTime programa za konfigurisanje DCS sistema, Spice SD / Sizer i SinaSave programa za motore i regulatore, on-line PIA Selector-a za merno-regulacionu opremu do Simaris programa za izbor NN komponenti i projektovanje elektro-energetskih instalacija.

null

Takođe je sertifikovani konsultant Siemens d.o.o. Beograd partnerske firme VESIMPEX na praktičnim primerima demonstrirao kako se efektno koristi popularni CAE projektantski program EPLAN sa Siemens-ovom opremom. Ovime je projektantima , koji su veoma bitni za implementaciju najnovijih tehnologija i sistema kako kod greenfield investicija tako i prilikom modernizacija i proširenja kapaciteta, približena Siemens-ove najsavremenija oprema sa ciljem da im se olakša rad od faze idejnog rešenja, preko izrade projekta do konfiguracije sistema i odabira pojedinačnih komponenti.

Leave a Reply