Tehno - Nauka

Priča o solarno-geomagnetskoj buri

Ovih dana, tačnije od 20.januara 2012. godine, iz svetskih solarnih, Astronomskih, astrofizičkih i geofizičkih opservatorija, stigla je vest da će se u magnetskom polju Sunca dogoditi intenzivna solarna bura (oluja) sa aktivnim sunčevim pegama i sunčevim hromosferskim erupcijama (solarni flerovi).

U Republičkom Geodetskom zavodu, u Sektoru za geodetske radove, u Odeljenju za geomagnetizam i aeronomiju, već pedeset pet godina, magnetometri – instrumenti za registracije promena magnetskog polja Zemlje, na svaku sekundu registruju geomagnetske varijacije, geomagnetske poremećaje i geomagnetske bure.

U poslednja tri-četiri sunceva ciklusa (od 1985-2011. godine), na Geomagnetskoj opservatoriji Grocka (GCK) registrovane su tri intenzivne geomagnetske bure: martovska magnetska bura (14.marta 1989.g), oktobarska magnetska bura (29.0ktobar 2003.g.) i novembarska magnetska bura (7. novembar 2004.g).

Ove godine, 2012., u 24-om sunčevom ciklusu, Sunce je ušlo u fazu maksimalne sunčeve aktivnosti (faza aktivnog Sunca), a to znači da je potpuno redovna pojava intenzivnih solarnih bura u magnetskom polju Sunca. Najavljena intenzivna solarna bura je epizoda ili jedan “burniji“ energetski impuls iz života, kalendara Sunca ili bolje rečeno iz života magnetskog polja Sunca.

Najavljena “intenzivna” solarno-geomagnetska bura je počela da se formira, u magnetskom polju Zemlje 21. januara 2012.g., kada je registrovan karakteristični SSC impulsi, koji označavaju početak geomagnetske bure, sa amplitudama koje premašuju uobičajene vrednosti.

I narednih dana registrovani su slični poremećaji, što je ukazivalo da će doći do magnetske bure većeg intenziteta.

Solarno geomagnetski poremećaj će trajati još par dana, kada će formirani solarno-geofizički procesi “ući” u rekurentnu fazu, odnosno u fazu vraćanja solarno geomagnetske aktivnosti na nivo pre registrovanog poremećaja.

Bez obzira na brojne reakcije u medijima da će navedene sunčeve aktivnosti imati neke posledice, to se, naravno, nije dogodilo jer je i ova jedna u nizu koja se događala i kakvih će u budućnosti još biti.

Leave a Reply