Tehno - Nauka

Primećene genetske mutacije na flori i fauni pored Fukušime

Naučnici su u zoni nesreće, koja se pre tri godine dogodila na nuklearnoj eletkrani Fukušima 1 u Japanu otkrili prve biljke i životinje sa genetskim mutacijama.

U pirinču sa teritorije prefekture zahvaćene radijacijom, pokrenuli su se ranije neaktivni zaštitni geni.

Kod vrste leptira Pseudozizeeria maha, inače vrlo rasprostranjene u Japanu, primetno su se smanjile dimenzije tela, a takođe povećala smrtnost i počele da se pojavljuju anomalije u razvoju. Kod lastavice koje svijaju gnezda na Fukušimi, porastao je broj morfoloških devijacija.

Po mišljenju naučnika biološki efekti nesreće u Černobilu i na Fukušimi imaju sličnosti.

Leave a Reply