zubi-b1
Tehno - Nauka

Primena 3D optičkog merenja u mediicini u Srbiji i Hrvatskoj

Primena  trodimenzionalnog optičkog merenja delova ljudskog tela omogućava da se, prema potrebama, delovi vilice, kosti  ili lobanje, zamene prikladnim implantom koji se savršeno uklapa u organizam i ubrzava zaceljivanje ozlede

3D štampa

3D tehnologija ove godine osvaja svet. U moru informacija o primenama duž svih meridijana i u trci za što ekskluzivnijom vešću, izdvojila se jedna koja je dirnula srca svih: jednoj bebi iz Ohaja nedavno je ugrađen prvi dušnik napravljen uz pomoć trodimenzionalnog štampanja. Malenom Kaibi Đionfridu rođenom sa retkim poremećajem disajnih puteva koji se uoči tek kada beba prestane da diše, revolucionarna 3D tehologija, nakon reanimacija i života na aparatima, omogućila je da dobije uređaj nalik dušniku. Tokom tri godine nakon operacije predviđeno je da uređaj potpuno sraste sa njegovim telom. Biomedicinska istraživanja su na Univerzitetu Mičigen, gde se ovaj događaj odigrao, omogućila su da se biorazgradljivi poliester polycaprolactone iskoristi za proizvodnju implanta koji nisu ranije bili korišćeni na ovaj način.

zubi-b1

Ono što je u ovom trenutku izvodljivo i moguće u našem delu Evrope, i na čemu doktori i istraživači rade u poslednjoj deceniji, je proizvodnja implanata koji primenu imaju u hirurgiji. Kada je reč o problemima koje imaju ljudi koji dožive saobraćajne nesreće, prelome kostiju tokom sporta i ostale nedaće,  i na Balkanu se uveliko primenjuju nove tehnologije u svrhe unapređenja rezultata medicine. Jedan dobar primer je stabilizacija koštanih fragmenata što je postupak koji prethodi fiksaciji frakturiranih delova ljudskog lica.

U svakodnevnoj hirurškoj praksi ispitivanja u kojima su upotrebljeni 3D optički merni uređaji sprovedena na anatomskom delu lobanje. Sistemom za optičku trodimenzionalnu analizu „Aramis“ detaljno je snimljen svaki stadijum opterećenja kostiju lobanje. Svrha 3D merenja bila je da se pri fiksaciji kostiju lica delovi dovedu u red tako da između kostiji ne postoji dodatni pritisak niti nepotreban razmak. Poređenjem položaja mernih tačaka kojima se prekriva površina kostiju dobija se slika o uzastopnim stadijumima opterećenja, o pomacima i deformacijama. Ove stvari bi mogle pričiniti probleme u daljem toku života, tako fotogramerijsko merenje služi da eliminiše ovakvu lekarsku grešku, i dalji rizik po pacijenta, i minimizira vreme potrebno za operaciju.

3D skeneri sve češće se nalaze po klinikama za lečenje bolesti zuba. Stomatolozi usluge optičkog merenja „Atos“ skenerima koriste za digitalizaciju i arhiviranje otisaka zubala.

  • Uz pomoć ove tehologije moguće je prezicno izmeriti kompleksne predmete veličine tek desetak milimetara. Svi oku nevidljivi detalji ostaju veoma precizno zabeleženi u softveru, tako nije neophodno izađivati gipsani probni otisak. Verni digitalni modeli zuba sastaavni su deo zubne protetike i ortodoncije 21. veka jer uveliko olakšavaju planiranje korektivnih zahvata – kaže Tomislav Hercigonja iz  kompanije Topomatika koja se uspešno bavi visopreciznim 3D skeniranjem u Beogradu i Srbiji.

Savršena replika postojećeg objekta, njena digitalna obrada i proračuni neophodni su za savremenu medicinsku praksu kod kreiranja implanata i zamene delova kostiju.  Postupak koji prethodi izradi zamenskog dela (implanta) ne može se danas uraditi bez greške osim ukoliko se izrada ne prepusti hi-tech alatima, robotima i 3D skenerima visoke klase. Ovakva 3D merenja uveliko se obavljaju pri univerzitima u Novom Sadu, Beogradu i Zagrebu, a područja primene u kliničkoj medicini i stomatologiji ne zaostaju za primenom u industriji i brodogradnji – svuda gde je potrebno sačuvati u izvornom onliku nešto što za ljude ima vrednost,  visokotenološke firme poput Topomatika d.o.o, mogu da pomognu.

Leave a Reply