Tehno - Nauka

Prioriteti i partnerstvo ključni u Nacionalnoj strategiji naučnog i tehnološkog razvoja

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić izjavio je danas da dve ključne reči u Nacionalnoj strategiji naučnog i tehnološkog razvoja u Srbiji do 2014. godine moraju biti prioriteti i partnerstvo.

Đelić je na javnoj raspravi o Nacrtu strategije naučnog i tehnološkog razvoja Srbije, održanoj u Nišu, ocenio da Srbija mora utvrditi ograničenu listu prioriteta jer su to uradile i najrazvijenije zemlje, kao i da mora definisati partnerstvo da bi se probila van granica i bila prepoznatljiva u svetu.

On je istakao da je strategijom predloženo sedam nacionalnih prioriteta u domenu nauke i tehnologije – biomedicina, novi materijali i nanonauka, zaštita životne sredine i klimatske promene, energetika i energetska efikasnost, poljoprivreda i hrana, informacione i komunikacione tehnologije i unapređenje donošenja državnih odluka i afirmacija nacionalnog identiteta.

Ciljevi koje treba ostvariti kroz partnerstvo su razvoj i očuvanje talenata, definisanje kvalitativno i kvantitativno broja studenata po smerovima u srednjoročnom periodu, unapređenje saradnje unutar sistema, postizanje partnerstva sa društvom u popularizaciji nauke, a sa privredom u smislu valorizovanja naučnih rezultata, ukazao je Đelić.

On je istakao da je strategijom planirano da se nivo finansiranja od jedan odsto bruto društvenog proizvoda za naučni razvoj dostigne do 2014. godine, i najavio da će u naučnu infrastrukturu biti uloženo više od 300 miliona evra, što je preduslov za realizaciju tog dokumenta.

Ministar za nauku i tehnološki razvoj poručio je akademskoj javnosti u Nišu da ne treba da čekaju da neko drugi za njih pokrene projekte, već da to moraju da urade sami, i dodao da će dobre ideje i predlozi imati podršku tog ministarstva.

Prema njegovim rečima, Vlada Srbije usvajanjem pomenute strategije želi da zadrži stručnjake u zemlji i da im pomogne da učestvuju u svetskim projektima, a da bi Srbija bila uspešna, moraju se pronaći naučni i privredni partneri u svetu, što je bio ključ razvoja zemalja poput Irske, Portugala ili Južne Koreje.

Potpredsednik Vlade je povodom tragične smrti francuskog državljanina Brisa Tatona naglasio da očekuje da nasilje bude osuđeno u celoj Srbiji a ne samo u Beogradu, i istakao da je Srbija tolerantna zemlja koja će kazniti počinioce ovog napada.

Đelić je ponovio da svi moramo da osudimo nasilje i pokažemo pravo lice naše zemlje, i ukazao na to da napad na Tatona neće uticati na viznu liberalizaciju, ali da će se naći u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napredovanju Srbije u procesu evropskih integracija.

Leave a Reply