Tehno - Nauka

Projekat SolarBike studenata FTN-a

Grupa studenata Fakulteta tehničkih nauka radi na projektu „SolarBike“ čiji je cilj realizacija novog vida javnog transporta u Novom Sadu. Prednosti ovog projekta su efikasnost transporta i zaštita životne sredine.

U ovaj projekat uključeni su studenti različitih Departmana na Fakultetu tehničkih nauka: Mehatronika, Energetika, elektronika i telekomunikacije i Arhitektura: Vladimir Buha, Dejan Ristić, Dejan Mitov, Albert Menrat, Gajo Petrović, Marko Knežević i Vladimir Kraško.

Projektom se predlaže uvođenje električno pogonjenih bicikala u saobraćaj (koji se pune električnom energijom dobijenom iz solarnih panela), izgradnja stanice za njihovo parkiranje, iznajmljivanje i solarno dopunjavanje. Projektom se, takođe, razrađuje prilagođavanje “običnih” bicikala potrebama sistema kao i razvoj softvera za nadgledanje sistema i upravljanje njegovim radom.

Obzirom da se radi o biciklima koji imaju pomoćni elektro motor oni ne zagađuju okolinu, ni izduvnim gasovima ni bukom. Na ovaj način se smanjanje zagađenje gradskih sredina i povećava efikasnost kretanja stanovništva, pogotovo u užem gradskom jezgru, što je glavni motiv predlaganja ove ideje. Pored zagađenja, stanovnici Novog Sada imaju i izražene kardiovaskularne probleme zbog male fizičke aktivnosti i nepravilne ishrane, a korišćenje ovog vida transporta će delimično transformisati prevoz gradom u jedan vid rekreacije.

Rezultat projekta je automatska stanica za solarno punjenje i iznajmljivanje električnih bicikala u kojoj je moguće da korisnik bez prisustva pomoćnog radnika iznajmi bicikl. Evidencija o iznajmljivanju i stanju bicikala se vodi automatski i povezana je u sistem stanica raspoređenih po celom gradu. Ovi bicikli bi se iznajmljivali od aprila do septembra, a u ostalom delu godine stanica bi služila kao mesto okupljanja uz mogućnost korišćenja bežičnog interneta.

Na projektu se aktivno radi od avgusta 2011., dok se realizacija projekta očekuje pet meseci nakon dobijanja potrebnih sredstava. Predviđa se da sistem počne sa radom na proleće sledeće godine.

Leave a Reply