sxc
Tehno - Nauka

Pronađen treći Van Alenov radijacioni pojas

Američki naučnici su pomoću satelita registrovali još jedan Van Alenov radijacioni pojas, koji je izazvao zbunjenost među stručnjacima NASA. Kosmička agencija SAD je ovo otkriće nazvala „zagonetnim i fenomenalnim“.

Treći Van Alenov radijacioni pojas je registrovan između dva druga, već poznata pojasa sa povišenom radijacijom, koji se nalaze na visini od nekoliko hiljada kilometara iznad Zemlje.

sxc

Stručnjaci NASA očekuju da će dobiti nove podatke o poreklu elementarnih čestica, uticaju Sunčeve aktivnosti na nivo radijacije u prostoru oko Zemlje, a, takođe, i o opasnosti ovih pojava po život čoveka na Zemlji.

Leave a Reply