Tehno - Nauka

Prototipi ali i masovna proizvodnja u 3D tehnologiji

Do sada su se u tri dimenzije (3D) štampali uglavnom prototipi. Ali ta tehnologija može da se koristi i u serijskoj proizvodnji i na pravom je putu da zauvek promeni industriju – proizvodnju i potrošnju.

Nove komponente T-nosači i glave motora – stoje u gomili praška. Štampa ih Vokseldžet kompani, koristeći 3D mašine. Na drugoj strani materijala, klizač se kreće napred-nazad. Na klizaču je glava sa mlaznicama, poput one na ink-džet štampaču. Ona nanosi lepak na prah. Tako se 3D objekti štampaju – sloj po sloj.

Štampanje u tri dimenzije poznato je već par godina. Do sada su ga uglavnom koristili istraživači velikih kompanija, za proizvodnju retkih ili skupih prototipa. Ali tehnologija je dovoljno napredovala da se upotrebi i u druge svrhe. Jedna od većih prednosti tog načina proizvodnje jeste da svaka komponenta može da bude drugačija, iako je deo serije.

U 3D tehnici možete štampati razne vrste predmeta. Mašine najčešće koriste selektivno topljenje laserom (SLM), koje je slično već opisanom procesu lepljenja. Najpre, laserski snop stapa plastiku i metal u veoma tanki sloj, prateći konture objekta. Tada mašina preko toga nanosi sveži prah, i laser topi sledeći omotač. Sloj po sloj, stvara se novi predmet.
Postoje i drugačiji procesi, gde prah nije neophodan, pa je princip rada sličniji ink-džet štampaču: glava štampača izbacuje otopljenu plastiku, sloj po sloj. Takvi štampači mogu da proizvedu manje ili više sve, pod uslovom da postoji računarski model i da objekat nije veći od samog štampača. Za štampanje se mogu koristiti razni materijali: plastika, aloje metala, čak i staklo i keramika. Još jedna prednost jeste što nema otpada na kraju procesa, jer se ostaci prosto ponovo koriste.
Kao osnova za trodimenzionalne modele mogu da se koriste i snimci rentgenom i druge metode koje koriste lekari. Svake godine, hiljade implantata – poput veštačkih kolena ili titanijumskih kukova – prave se 3D tehnologijom.

Zubarske krunice i mostovi ubrzavaju napredak

Ova tehnologija odomaćila se pre svega u prozvodnji zubnih proteza. Iz 3D štampača svake godine izađe oko šest miliona mostova i krunica. To se može posmatrati kao serijska proizvodnja, ali svaki komad je drugačiji. “Zubne proteze su jedinstvene, uvek je samo jedna u seriji.” kaže Vilhem Majners, specijalista za selektivno lasersko topljene na Fraunhofer Institutu za Lasersku tehnologiju u Ahenu.

U budućnosti se na isti način mogu prozvoditi i drugi unikati: nakit, brave za automobile, vozovi-igračke, ili rezervni delovi kojima će se obradovati kolekcionari. “Postoje potpuno novi modeli poslovanja koji sada stupaju na scenu,” naglašava Majners. (izvor: DW)

Leave a Reply