4ESTCube-1
Tehno - Nauka

Prvi estonski satelit ponovo izbegao kosmički otpad

Prvi estonski satelit ESTCube-1 drugi put je uspeo da izbegne sudar sa ruskim kosmičkim otpadom.

Ujutru 4. avgusta uhvaćen je signal sa satelita. To znači da je uprkos strahu estonskih stručnjaka, uspeo da izbegne sudar sa komadima ruskih raketa-nosača.

4ESTCube-1

Ranije je 2. avgusta estonski satelit skoro sudario sa delovima ruskog vojnog satelita „Kosmos-2251“ i američkog komunikacijskog satelita Iridium-33.

Leave a Reply