Tehno - Nauka · Zanimljivosti

Prvi HD CT-skener u svetu

HD-PET skener

Siemens otkrio prvi PET-CT u svetu (kompjuterski tomograf zasnovan na emisiji pozitrona) visoke definicije (HD), koji omogućava dosad neviđenu jasnost čitavog vidnog polja.

HD-PET obećava superiornu detekciju manjih lezija, dramatično veće sposobnosti utvrđivanja stadijuma oboljenja i tačnije određivanje terapije.

Kao što je bistrina televizije visoke definicije promenila svet zabave, Siemens Medical Solutions redefiniše tomografiju emisije pozitrona. Počevši od juna 2007. u Americi, Siemens uvodi HD-PET, u svetu prvi i jedini PET skener tehnologije visoke definicije koji obezbeđuje dosledno oštrije i jasnije definisane snimke na čitavom posmatranom polju. „Budući da je vodeći inovator u snimanju na molekularnom nivou, Siemens postavlja standard u novim dostignućima dodavanjem visoke definicije Biograph TruePoint porodici hibridnih PET-CT sistema“, kaže predsednik Michael  Reitermann (Molecular Imaging, Siemens Medical Solutions). „Oštrina HD-PET omogućiće tačniju specifikaciju, te će lekari pouzdanije moći da označe male lezije – uključujući one u limfnim čvorovima, abdomenu, glavi, vratnom predelu i mozgu – i na taj način obezbede blagovremenije, primerenije lečenje.

Oštrina postignuta HD-PET-om rezultat je jedinstvene i svojstvene tehnologije koja optimizuje jednoobraznost snimka, rezoluciju i kontrast – činioce koji zajedno posmatrani menjaju čitavu sliku. „Jednoobrazna rezolucija čitavog vidnog polja, koju omogućava HD-PET, značajan je korak u unapređenju kvaliteta PET snimka“, kaže direktor dr David Townsend (Program za istraživanje molekularnog snimanja i translacije, Medicinski fakultet Univerziteta u Tenesiju), koji je sarađivao sa Siemensom tokom testiranja nove HD-PET tehnologije. „Istorija PET snimanja govori da kvalitet unutrašnjeg snimka opada sa većom udaljenošću od centra skenera. HD-PET odstranjuje ovu manjkavost, obezbeđujući veću pouzdanost dijagnostike u otklanjanju periferalnih lezija. Ovo bi zauzvrat moglo unaprediti određivanje stadijuma bolesti, pa samim tim i medicinski ishod.“

Olakšavanjem svojstvene tehnike rekonstrukcije, HD-PET može obezbediti snimke čitave posmatrane oblasti bez distorzije. Ova unapređena dvomilimetarska rezolucija omogućava lekarima jasno opažanje i najmanjih lezija od središta ka ivicama – prednost jedinstvena Siemens HD-PET-u.

Spajanje visoke definicije sa PET sistemima takođe dramatično pojačava kontrast. Napredak u kvalitetu rezolucije, koji se efektivno udvostručava, daje oštrije snimke, pa se zdravo tkivo lakše razlikuje od obolelog.

Napredak u kliničkom ishodu

Prednosti visoke definicije u PET snimanju su ujedno pomak u kliničkom ishodu dijagnostikovanog raka, napredak u određivanju stadijuma bolesti, lečenju i nadziranju postoperativnog/postradijacionog perioda. U vezi sa otkrivanjem bolesti, HD-PET će poboljšati određivanje granica malih abdominalnih lezija i retroperitonealnih metastaza limfnih čvorova, uključujući testikularne tumore i maligne promene u predelu materice i materičnog grlića. HD-PET omogućava jasnije opažanje malih lezija koje bi u protivnom bilo teško opaziti. HD-PET takođe poboljšava tačnost u planiranju radioterapije tako što obezbeđuje opažanje stvarne veličine lezije.

Jasnost visoke definicije biće neprocenjiva u nadzoru pacijenata koji su prošli operaciju ili lečenje. Jasnost snimka će lekarima omogućiti rano otkrivanje malih  povratnih maligniteta glave i vrata, naročito kod pacijenata koji su prošli hirurško odstranjivanje obolelog tkiva i tretman zračenjem. HD-PET lekarima omogućava bolje izolovanje limfnih čvorića u predelu pazuha u ranom stadijumu metastaze kod primarnog raka dojke i remisiju u nodalnom i grudnom predelu kod pacijenata sa završenom terapijom upućenih na ponovno utvrđivanje stadijuma. Lekari će takođe moći jasnije da ograniče sumnjive hilarne i medijastinalne promene kod raka pluća, posebno tokom postradijacione terapije i postoperativnih stanja praćenih fibrozom, efuzijom i pneumonijom.

Laka nadgradnja

HD-PET zasnovan je na Siemens TruePoint tehnologiji – jedinstvenoj kombinaciji tehnoloških odlika i praktičnih rešenja osmišljenih sa ciljem da se PET-CT snimanjem omogući bolja dijagnostika, lečenje i nega pacijenata. Mogućnosti visoke definicije će biti dostupne kod svih Biograph TruePoint sistema, pa i u vidu nadgradnje kod postojećih Biograph TruePoint korisnika.

Leave a Reply