mat
Tehno - Nauka

Prvi odbranjeni doktorat na „matematici u tehnici“

Tibor Lukić, asistent na matematici prvi je stekao diplomu doktora nauka na novom studijskom programu  „matematika u tehnici“. Dr Lukić, je  doktorirao na temu „Regularizovani problemi u obradi signala“.

Tokom izrade doktorata imao je dva men-tora: prof. dr Natašu Sladoje Matić sa FTN-a i prof. dr Joakim Lindblada sa Univerziteta „Uppsala“ u Švedskoj, a na čelu komisije nalazila se prof. dr Silvija Gilezan

Leave a Reply